Welke gemeente betaalt de begrafenis van gemeentewege?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Een goedemorgen, Ik heb een vraag. Onlangs is er in H. een persoon begraven die woonachtig was in Z.. De persoon was ziek geworden en naar het ziekenhuis in Harderwijk gebracht. Hij is daar de volgende dag overleden. De overledene had van tevoren aan familie te kennen gegeven in Z. begraven te willen worden. De familie wilde de kosten van de begrafenis niet voor hun rekening nemen i.v.m. openstaande schulden. De gemeente Z. wilde niet mee werken voor een algemene begrafenis en nu is de persoon in H. begraven waar hij dus niet woonachtig was. Nu is mijn vraag is de burgemeester waar de persoon overleden is, of waar deze woonachtig was degene die hem moet begraven. Met vriendelijke groet W.S

Antwoord:

Dag, het is niet de gemeente waar de overledene woonde of de gemeente waar hij is overleden, maar de gemeente waar het lijk zich bevond toen bleek dat niemand in de lijkbezorging wilde voorzien die bepaalt waar en hoe deze persoon wordt begraven. Zie ook artikel 20 van de Wet op de lijkbezorging De gemeente H. heeft dus juist gehandeld. Als de familie vindt dat het in Z. had gemoeten hadden ze zelf de begrafenis maar moeten regelen. Overigens kan de gemeente H. proberen de kosten van de begrafenis op deze familie te verhalen. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
31 januari 2008