Welke maat aan te houden voor bekisting?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Op het nieuwe gedeelte van begraafplaats W. te L., is een gedeelte speciaal bestemd voor overleden  kinderen tot 12 jaar. We willen voor deze graven een kleinere bekisting maken. Kunt u ons informeren welke binnenmaat we aan moeten houden? Bij voorbaat dankVriendelijke groetW. W.

Antwoord:

Geachte heer W.,  Uw vraag is nauwelijks concreet te beantwoorden omdat dat van vele factoren afhankelijk is. Hierbij moet in de eerste plaats worden bedacht dat mensen, in dit geval kinderen van gelijke leeftijd, lang niet altijd gelijk van afmeting zijn. Er zijn nu eenmaal, ongeacht de leeftijd, kinderen die klein zijn en kinderen die groot zijn.Maar ook de grondsoort op de begraafplaats en de begraafdiepte spelen een rol van betekenis.Informatie, ingewonnen bij een grote grafkistenleverancier, leert mij dat de maximale lengtemaat van een kist voor een kind 1,60 m bedraagt. Maar dat zegt ook nog niet zoveel.Het is natuurlijk zeer wel denkbaar dat nabestaanden kiezen voor een kist voor volwassene. Het is aan u te bepalen of u rekening wil houden met de maximale maat van een kist voor een kind of dat u voor een kleinere maat kiest.Ik adviseer u overigens vooral uw licht op te steken bij de plaatselijke uitvaartondernemers(s). Zij hebben met een zekere regelmaat hiermee te maken en zullen ongetwijfeld over de nodige ervaring beschikken.  met vriendelijke groet,

Jo Beltman
2 augustus 2010