Welke nieuwebegraafplaatsen te bezoeken ivm aanleg nieuwe begraafplaats

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte heer / mevrouw,ik ben bezig met de voorbereiding voor aanleg van een nieuwe begraafplaats in D. G. De nieuwe begraafplaats moet een capaciteit krijgen van ca. 400 graven met uitbreidingsmogelijkheden voor nog eens 400 graven. Het bestuur van de RK parochie en vertegenwoordigers van de gemeente zouden graag enkele representatieve begraafplaatsen bezoeken van niet ouder dan ca. 10 jaar. Kunt u mij enkele begraafplaatsen noemen die zonder al te ver reizen zijn te bezoeken?Kunt u mij helpen aan een voorbeeld voor een Programma van Eisen voor aanleg van een begraafplaats met een ondergrond van zeeklei? Met vriendelijke groet, J.J.M. S.

Antwoord:

Geachte heer S., De beantwoording van uw vraag is niet heel eenvoudig.Hoewel dat mogelijk wel wenselijk zou zijn houdt de LOB geen gegevens bij van aanleg en/of uitbreiding van nieuwe begraafplaatsen.Voor zover mijn informatie strekt zijn of waren de volgende gemeentes bezig met dit onderwerp:Langedijk, Lisse, Leiden (Rhijnhof) Leiderdorp en Bunschoten.Maar u zou zich ook kunnen wenden tot diverse  adviesbureaus die ervaring hebben in de voorbereiding en aanleg van begraafplaatsen. Mogelijk heeft u toch al het plan voor dit  specifieke project een extern bureau in te schakelen.Naast de grote zoals DHV, Grontmij en Arcadis zijn er natuurlijk Genius Loci en Wille. Bij deze bureaus zou u bijvoorbeeld referenties kunnen opvragen. Mogelijk zijn die zelfs te vinden op hun websites.Ook bij de brancheorganisatie BVOB (Branchevereniging ondernemers begraafplaatsbeheer) zou u uw licht kunnen opsteken.Voor een voorbeeld “Programma van eisen” ( niet specifiek zeeklei)  verwijs ik u graag naar Het boekwerk “De Laatste Tuin” geschreven door Ada Wille en uitgegeven door het Voorlichtingscentrum Natuursteen.Ik realiseer mij dat ik geen pasklare antwoorden voor u heb. Maar ik vertrouw u met bovenstaande informatie een beetje op weg geholpen te hebben.   Jo Beltman

Jo Beltman
16 november 2010