Welke openingstijden zijn verplicht?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

 
In onze begraafplaatscommissie is niet duidelijk welke, mogelijk wettelijke, verplichting er is omtrent de openstelling c.q. het sluiten van onze begraafplaats. Is sluiten van zonsondergang tot zonsopgang verplicht?
 

Antwoord:

 
Dat bepaalt het bestuur geheel zelf, met dien verstande dat dat wel vastgelegd dient te zijn in de beheer verordening of – reglement. Dan is het immers transparant en voor iedereen duidelijk. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar:
        de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van begin 2010. Artikel 3 gaat het over Openstelling Begraafplaatsen.
        het modelreglement voor het beheer  van een begraafplaats van een R.K. parochie (Utrecht 2010). In artikel 7 is bepaald dat:  het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is.
 

Jo Beltman
5 april 2012