Welke tarieven voor ons columbarium?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Goedemiddag, Als administrateur van de RK Begraafplaats in Z., lid van de LOB, heb ik de volgende vraag: Bij de restauratie van onze kerk, de St. J., is in de ondergrondse crypte een columbarium aangelegd. Wij willen dit columbarium in gebruik nemen, maar oriënteren ons nog op de daarbij te hanteren tarieven. Bent u bekend met dergelijke tarieven of zijn er bij de LOB leden die een columbarium exploiteren, waar eventueel informatie is in te winnen? Ik hoor graag van u. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, J.J. R.

Antwoord:

Geachte heer R., wij hebben als LOB geen landelijk overzicht van de tarieven die begraafplaatsen hanteren voor de bijzetting van asbussen. Bovendien zijn er grote verschillen tussen begraafplaatsen, de lokale omstandigheden, de mate van dienstverlening en de aard van de betreffende urnenplaatsen. Mij lijkt het verstandig dat u informatie opvraagt over de tarieven voor columbaria en asbijzettingen bij andere begraafplaatsen in de regio. Daarbij is het onderscheid van belang wat men rekent voor het bijzettingstarief (wat rekent men om de asbus of urn in de nis te plaatsen) en de grafrechten: het recht om in een bepaalde urnennis, urnenkelder of urnengraf een asbus te plaatsen en de looptijd van dat recht (geeft men de grafrechten uit voor 10 of 20 jaar, wat is de prijs per jaar?). Het feit dat men in Z. de as kan bijzetten in een mooie, gerestaureerde crypte, mag, naar mijn mening, wel van invloed zijn op de prijs. Wanneer u adressen zoekt van begraafplaatsen in de regio kunt u hiervoor terecht op het ledengedeelte van de website van de LOB, www.begraafplaats.nl of bij onze organisatieassistent, M. Wafelbakker, tel 020 – 6731237. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
28 augustus 2007