Welke verordening is geldig, de oude of de nieuwe

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemorgen, Ik wil u graag een aantal vragen voorleggen. Sinds 01-01-2007 zijn wij heringedeeld. De gemeenten die hierbij betrokken waren zijn: T. en N.. Met ingang van 01-01-2009 hebben we een nieuwe verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en nadere regels. Ik dacht dat graven die uitgegeven zijn voor 01-01-2009 de regels gelden van de vorige/oude verordening. Maar onze huisjurist beweert het tegendeel. Hij verwijst hierbij naar de overige bepalingen, art. 35: deze verordening treedt in plaats van alle voormalige beheersverordeningen van de gemeentelijke begraafplaatsen van de voormalige gemeente N., L. en T. van de nieuwe verordening. Kunt u mij/ons vertellen wat juist is? In . was het gebruikelijk dat als een koopgraf vol was, ze de stoffelijke resten in hetzelfde graf lieten zakken/schudden en zo was er weer ruimte voor 2 nieuwe lijken. Nu in de huidige verordening is niet meer wenselijk. Mij wordt dan verteld dat dat ook geld voor de oude bestaande graven. Maar is dat ook zo? En dan kom ik weer bij mijn eerste vraag. Want in de verordening, art. 28 lid 4 staat: de rechthebbende op een eigen graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen te doen verzamelen om deze weer in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te doen begraven. Mag het nu wel of niet? Hopelijk kunt u mij/ons meer duidelijkheid geven. Met vriendelijke groet, Gemeente N. G.S.

Antwoord:

Geachte mevr. S., Naar aanleiding van uw vraag m.n. wat betreft de mogelijkheid tot het zogenaamd “schudden”van een eigen graf ben ik van mening dat u juist handeld. Nimmer kunnen rechten éénzijdig veranderd worden. In de beheersverordening 1994 van de gemeente L. staat duidelijk vermeld in artikel 28 lid 4 dat de overblijfselen in dezelfde grafruimte verzameld kunnen worden. Nabestaanden hebben mogelijk juist om deze reden gekozen voor een dergelijk graf. De nieuwe regels gelden vanaf 1-1-2009 en niet voor deze eerder uitgegeven graven. Artikel 35 geeft aan dat met ingang van 1-1-2009 dit niet meer van toepassing is bij de huidige uitgifte van graven. Overigens kunt u dit antwoord ook vinden in de juridische vragenrubriek van onze oud-voorzitter de jurist W.v.d. Putten op uitvaart.nl.Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten voorzitter LOB
12 februari 2009