Wetgeving mbt ruimen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer / mevrouw, Ik heb begrepen dat de Wet op de Lijkbezorging recentelijk is gewijzigd. Wij voeren werkzaamheden uit tbv het grafwerk op diverse begraafplaatsen.Is het mogelijk dat hierdoor de werkwijze van onderstaande werkzaamheden zal wijzigen?- het graven van een graf – het ruimen van een graf – het transport en het bewaren van de stoffelijke resten uit een graf  Worden er specifieke eisen gesteld aan het opgraven (niet meer machinaal?) en het transport/opslag van de stoffelijke resten? Vast bedankt voor uw reactie en met vriendelijke groet, A. van H.

Antwoord:

Geachte mevrouw Van H., Hierbij wil ik reageren op uw mailbericht. U vraagt of de nieuwe Wlb. mogelijke wijzigingen omvat aangaande technische zaken rond het graven, ruimen en vervoeren van stoffelijke overschotten. De Wlb. omvat geen technische voorschriften en ook de nieuwe wet niet. Wel is door de Tweede Kamercommissie gevraagd aan de brancheorganisatie om regels op te stellen aangande pieteitsvol ruimen, opgraven, etc. Dit verzoek is een verantwoordelijkheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer. Deze organisaties zijn inmiddels begonnen met het opstellen van richtlijnen voor genoemde werkzaamheden. De Tweede Kamercie. vraagt om binnen een jaar na de in werkingtreding van de nieuwe wet (1-1-2010) deze richtlijnen te hebben afgerond. Ik verwacht dat in de eerste helft van 2010 deze richtlijnen worden gepubliceerd. De insteek is niet zozeer om niet meer machinaal te ruimen (machinaal ruimen kan pieteitsvol worden uitgevoerd en handmatig ruimen kan slordig worden uitgevoerd). Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
16 juni 2009