Wettelijke termijn 'invoeren overledene in de begraafplaats administratie'?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: b. Automatisering

VRAAG

Bestaat er een wettelijke termijn waarbinnen je iemand ‘administratief’ moet begraven?

Dit naar aanleiding van onze nieuwe begraafplaatsadministratie, iBegraven. Daar lukt het niet om bijv. langer dan 4 weken na de plaatsing  de asbus te registreren in de administratie en de factuur te maken met de daarvoor bestemde processen. Dit komt voornamelijk voor bij asbestemmingen. Crematieverklaring is bij de nabestaanden zoek, vergeten mee te nemen, wordt veel later aangeleverd, moet nog geregistreerd worden etc.

Ik heb e.e.a. nagekeken in de Wet en besluit op de lijkbezorging,  maar kan daar niets over vinden. Als er geen wettelijke grondslag voor is, ga ik dit serieus voorleggen aan de leverancier, Pink Roccade om deze periode te verlengen. Vooralsnog zijn ze dit niet zomaar van plan.

ANTWOORD

U heeft een vraag over de termijn waarop een overledene ingevoerd moet zijn in uw begraafplaatsadministratie. Het snelste antwoord is dat dat direct moet gebeuren wanneer de begraving of asbijzetting plaatsvindt. Op grond van de Wet en het Besluit op de lijkbezorging moet een register bijgehouden worden waar en wanneer iemand op uw begraafplaats begraven is en welke asbus geplaatst is. Het is niet nodig om hiervoor een termijn in wettelijke regelgeving op te nemen, want u moet deze informatie op elk moment kunnen aanleveren wanneer daarom gevraagd wordt. Het kan dan niet zo zijn dat wanneer u vandaag van een burger de vraag krijg in welke graf de asbus van de heer X drie weken geleden is bijgezet, u daar geen antwoord op kunt geven.

Persoonlijk ken ik het softwarepakket iBegraven inhoudelijk niet en kan dus ook geen antwoord geven op uw specifieke vraag. Wanneer het niet mogelijk is een overledene ‘later’ in te voeren lijkt me dat een tekortkoming in het pakket. Zeker de registratie van asbussen wordt vrijwel altijd na een periode van een maand na de crematie gedaan. De as mag immers pas een maand na de crematie vrijgegeven worden door het crematorium. Het komt zelfs voor dat een asbus pas na verloop van enkele jaren op een begraafplaats geplaatst wordt. Ook dat moet een registratie kunnen plaatsvinden.

Ik adviseer u met deze specifieke vraag contact op te nemen met de leverancier van het programma. Ik veronderstel dat het programma de mogelijkheid voor een latere registratie wel kent, maar dat dat wellicht op een andere wijze gedaan moet worden dan bij u bekend is. Wanneer u contact gehad heeft met de leverancier, hoor ik graag hoe deze tegen uw vraag aankijkt en welke oplossing zij voorstellen.

IW sep22
18 oktober 2022