Wie bepaalt welk bedrijf de begraafplaats inhuurt voor een opgraving?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

Vraag

Wanneer er een verzoek tot opgraven/herbegraven is, moet men dan gebruik maken van het bedrijf wat dit altijd doet voor de Gemeente of mogen de nabestaanden een willekeurig gespecialiseerd bedrijf hiervoor inhuren?

Antwoord

Voor elke opgraving van stoffelijke resten is op grond van artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging een vergunning van de burgemeester vereist. In de vergunning kunnen voorwaarden gesteld worden ten aanzien van de uitvoering van de opgraving. Ik neem aan dat in deze situatie de vergunning verleend is, maar dat er in de vergunning geen voorwaarde gesteld is wie de daadwerkelijke opgraving uitvoert, anders zou deze vraag niet gesteld hebben.

U schrijft dat de gemeente normaal gesproken de uitvoering van een opgraving  en her-begraving uitbesteed heeft aan een extern bedrijf. U voert deze werkzaamheden op de begraafplaats dus niet uit in eigen beheer. U bepaald wie er op uw begraafplaats werkzaamheden uitvoert. Daar gaat een derde partij niet over. Wanneer u besluit dat het bedrijf dat alle (be-)graafwerkzaamheden op uw begraafplaats uitvoert ook deze opgraving moet uitvoeren, dan is die keuze aan u en niet aan de aanvrager van de opgraving.

Het advies is om hierover in de vergunning tot opgraving een volgende keer een bepaling op te nemen, dat kan discussie achteraf voorkomen.

IW
31 januari 2022