Wie betaalt verwijdering grafmonument?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Wie draagt de kosten van bovengrondse ruiming a. wanneer geen rechthebbenden meer bekend zijn b. wanneer herplaatsing van een nieuw monument plaats vindt, waarbij plaatsingsrecht betaald wordt c. in opdracht van rechthebbende, maar deze wenst wel zijn recht op het graf te behouden Toelichting: in het verleden heeft men nooit vooraf hoeven te betalen voor een eventuele ruiming. Sinds 2004 betaalt men plaatsingsrecht met een component vergunning en een component “verwijderingsbijdrage”. d. Moeten wij onderscheid maken tussen voor en na 2004? Het blijft overigens moeilijk een tarief vast te stellen voor iets wat mogelijk over 40 jaar wordt uitgevoerd. e. Heeft u suggesties in welke vorm dit het beste kan worden gegoten? vr.gr., T. H.

Antwoord:

Voor het verwijderen van een grafmonument kunt u de kosten in rekening brengen wanneer er nog een rechthebbende is en dit op zijn verzoek gebeurt. (Bijvoorbeeld bij en tweede (of derde) bijzetting in het graf. Als aan u gevraagd wordt het grafmonument te verwijderen en terug te plaatsen kunt u dit bij de begraafkosten in rekening brengen.) Maar wanneer er geen rechthebbende meer is dan bent u de enige die verantwoordelijk / aansprakelijk is voor de grafbedekking. Het is dus aan u om het monument te verwijderen en dit te betalen. U kunt dat niet achteraf nog in rekening gaan brengen. Veel begraafplaatsen houden hiermee rekening bij de vaststelling van hun tarieven voor het begraven of bij de vergunningskosten voor het monument. U laat op die manier als het ware vooruit betalen. Wanneer nu de rechthebbende een nieuw monument wil plaatsen is hij natuurlijk verantwoordelijk voor de verwijdering van het oude monument. Als u dat voor hem verwijdert mag u daarvoor kosten in rekening brengen. Dat heeft niets te maken met het plaatsingsrecht voor het nieuwe monument. Het recht op plaatsing is iets anders dan de plaatsing zelve. Ook daarvoor mag u de kosten in rekening brengen. De rechthebbende kan natuurlijk ook een steenhouwerij of grafmonumentenbedrijf in de arm nemen. Die zal ook geld vragen voor enerzijds de verwijdering en anderzijds de plaatsing. De rechthebbende mag beslissen wat er met het oude monument moet gebeuren (Mee naar huis, vernietigen etc.) Wat betreft uw toelichting: u kunt wel bij de plaatsing maar niet bij de verwijdering van het monument onderscheid maken in monumenten voor en na 2004. Voor deze rechthebbenden geldt wat er toen in de verordeningen stond. Men hoefde enerzijds geen plaatsingsrecht (met component verwijderingsbijdrage) te betalen. Maar anderzijds had u toen ook geen apart verwijderingstarief. Bovendien kunt u (zie boven) mensen die geen rechthebbende meer zijn alsnog laten betalen. Ik denk dat u voor deze monumenten uw verlies moet nemen bij de groep die afstand heeft gedaan van de graven. met vriendelijke groet,


4 oktober 2016