Wie heeft recht op grafmonument

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte Mevrouw Harmsen, Graag willen wij het navolgende aan u voorleggen. Op onze begraafplaats heeft onlangs een bijzetting plaatsgevonden in een bestaand graf. In dit graf lagen reeds begraven de schoonouders van de persoon die begraven is. Destijds is het graf, met toestemming van de overige (schoon)familie overgeschreven op zijn naam…zijn echtgenote was destijds opdrachtgeefster van de begrafenis van haar ouders. Nu haar man in dit graf is begraven en de rechten overgeschreven zijn op haar naam, overweegt zij het oude grafmonument, waarop de namen van haar ouders staan, te laten vervangen door een nieuw monument. Op dit monument komen de namen weer terug van haar ouders alsmede die van haar man. Haar broers en zusters, die overigens in al die jaren nooit naar het graf hebben omgezien en/of onderhoud hebben gepleegd aan het graf, maken nu bezwaar tegen het feit dat de oude grafsteen zal worden vervangen door een nieuwe en hebben in een aangetekend schrijven haar verboden dergelijke veranderingen aan te brengen. Onze vraag is of de overige familie recht heeft iets dergelijke eis te stellen en of mevrouw inderdaad daaraan gehouden….of heeft zij als rechthebbende op het graf alle rechtsgeldige vrijheid tot handelen? Is dergelijk voorval wel meer voorgekomen? In afwachting op uw reactie, waarvoor bij voorbaat onze dank, verblijven wij, met vriendelijke groet, R. K.

Antwoord:

Geachte heer K, de rechthebbende van een eigen graf is de enige persoon die bevoegd is om de grafbedekking te laten plaatsen, of te laten verwijderen. De vrouw die u beschrijft handelt dus volkomen rechtmatig als zij het bestaande grafmonument wil vervangen . De overige familie heeft in dezen geen enkel recht. Dit soort gevallen komen natuurlijk wel vaker voor. In de juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl staan meerdere kwesties beschreven van families die hierover conflicten hebben. Maar als beheerder hebt u alleen met de rechthebbende te maken. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 april 2007