Wie heeft rechten op asbus bij conflict

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Ik heb een probleem: eigenlijk ook weer niet maar de betreffende familie.Het volgende doet zich voor: Vader en moeder zijn gescheiden. Vader komt te overlijden. Een van de dochters wordt rechthebbende en mag t.z.t. de as verstrooien. Moeder is in die tijd niet stabiel. De andere dochters en een broer, plus de moeder eisen nu de asbus op, om die later bij te zetten in het graf van de moeder.Wie kan de asbus nu opeisen?Graag van u een advies.
J. K.

Antwoord:

Geachte heer K., U geeft het zelf al een beetje aan. U heeft geen probleem maar de familie heeft een probleem.Een van de dochters is rechthebbende. Wil de familie daar verandering in aanbrengen dan zullen ze het daar eerst samen over eens moeten worden, dus samen met de rechthebbende dochter. Vervolgens zal de wijziging in de administratie doorgevoerd moeten worden.Natuurlijk is het uw taak eventuele vragen te beantwoorden Maar het is belangrijk dat u als beheerder geen partij bent of wordt in een dergelijk familiegeschil.  Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
27 december 2010