Wie is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een grafmonument?

Rubriek: Monumenten / grafbedekkingOnderwerp: a. Steen

VRAAG

Kunt u bevestigen dat voor schade, die wordt veroorzaakt door een grafmonument, de eigenaar van (c.q. rechthebbende op) dat grafmonument aansprakelijk is (en niet, door natrekking, de eigenaar van de begraafplaats)?

ANTWOORD

Dit is (in basis) correct.

Uitzonderingen zijn mogelijke stormschade (maar dan nog is dit via verzekering wellicht te verhalen) of wanneer er bijv. sprake is van indirecte schade-veroorzaking.  Denk aan een boom die op de begraafplaats omwaait (en die geen jaarlijkse keuring heeft ondergaan – ergo, waarvoor in dat geval de houder van de begraafplaats voor verantwoordelijk is) die een grafmonument raakt, en dat monument beschadigt vervolgens een tweede.  Het complete plaatje is dus wel van belang alvorens 100% antwoord te kunnen geven.

Let op: wanneer grafrechten niet verlengd zijn en de rechthebbende heeft het grafmonument voor het verstrijken van de grafrechttermijn niet van het graf (laten) verwijderen, dán wordt de houder van de begraafplaats middels natrekking de eigenaar van het grafmonument. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid gaat dan wél over naar de houder van de begraafplaats. Aan de ene kant pleit dit ervoor om grafmonumenten van graven waar geen rechten op rusten te verwijderen. Aan de andere kant geeft het structureel verwijderen van monumenten van graven waar geen rechten meer op rusten, een kaalslag op de begraafplaatsen / kerkhoven. Dit komt de uitstraling niet ten goede en het funeraire erfgoed verdwijnt dan ook in rap tempo. Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen het verwijderen van monumenten en de instandhouding van de begraafplaats / het kerkhof waarbij de verantwoordelijkheid voor grafmonumenten welke middels natrekking eigendom van de houder van de begraafplaats geworden zijn, niet uit het oog verloren moet worden.


7 februari 2023