Wie is de rechthebbende?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Hallo Jo Beltman, We hebben een begrafenis gehad die stiefdochter met de begrafenisondernemer heeft geregeld. Deze heb ik ook als rechthebbende aangemeld in ons systeem. Nu hebben de stiefdochter en weduwe ruzie over wie rechthebbende is. Ze willen niet meer met elkaar praten en maken allebei aanspraak op het rechthebbende schap. Ik ging er altijd vanuit dat wie de begrafenis regelde, ook de automatisch de rechthebbende is. Is dit een foute gedachte van me? Moet dit specifiek in het aanvraag formulier van de begrafenisondernemer vermeldt staan? Wie is nu de rechthebbende? Al vast bedankt voor de moeite en vriendelijke groet, P. van V.

Antwoord:

Geachte heer van V., Een vervelende zaak die je liever niet op je bureau krijgt. De rechthebbende is degene aan wie het uitsluitend recht op een particulier graf is verleend voor bepaalde tijd. Zo staat het in de modelverordening van de VNG en mogelijk ook in uw eigen verordening. Als dat niet het geval is is het raadzaam dat wel op te nemen, evenals overigens de andere wijzigingen als gevolg van de wijziging van de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010. Als ik de context van uw vraag lees dan sluit ik niet uit dat u weliswaar volledig te goeder trouw maar niet geheel zorgvuldig heeft gehandeld. De opdrachtgever hoeft niet per definitie de rechthebbende zijn. Stel dat de rechthebbende ziek is of anderszins niet of moeilijk in staat is de zaak te regelen dan kan deze daarvoor iemand anders inschakelen. Maar niemand anders dan de rechthebbende is tekeningsbevoegd. In dit geval lag het meer voor de hand dat de weduwe in plaats van de stiefdochter de rechthebbende zou zijn. De vraag is dan ook of u de juiste gegevens zijn aangereikt op basis waarvan u gehandeld heeft zoals u heeft gehandeld. Wellicht kan een goed gesprek uitkomst kan bieden. Het is de moeite van het proberen waard. Zo vraag ik mij af wat het belang van de stiefdochter is geweest om rechthebbende te willen worden. Mogelijk heeft het met een echtscheiding te maken, maar dat lees ik niet. Voor meer gedetailleerd juridisch advies kan u ik u nog verwijzen naar de juridische rubriek van het uitvaartwezen, www.uitvaartbranche.nl Ik wens u veel succes met de afhandeling. Jo  Beltman

Jo Beltman
9 februari 2010