Wie is verantwoordelijk als nabestaanden zelf de kist dragen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

De volgende vraag rijst: Alhoewel wij zelf alleen het beheer over de begraafplaats voeren en niet zelf de gehele begrafenis verzorgen dan wel begeleiden, komt het volgende “fenomeen” toch ook enigszins onze richting uit.Regelmatig lezen en horen wij dat er bij een begrafenis door de familie / nabestaanden wordt gevraagd om de kist zelf te mogen dragen. Via de uitvaartverzorger, die op onze begraafplaats de uitvaarten verzorgt vernamen wij dat zij in dergelijke situaties vooraf een verklaring vragen dat wanneer er toch iets fout gaat, hetgeen in deze zaken zonder meer desastreus is, alle verantwoordelijkheid toch bij de familie / nabestaanden rust. Laten wij eerlijk zijn het dragen van de kist vereist toch zeker enige ervaring. De lengte van de dragers speelt zeker een rol, en allen gelijk “in de pas” lopen enz. enz. Daarbij hebben ook niet alle begraafplaatsen geplaveide paden…… In hoeverre is, ondanks een verklaring, toch de uitvaartverzorger of de begraafplaats voor een dergelijk drama aansprakelijk ?Momenteel zijn wij bezig ons reglement aan te passen aan de nieuwe wet Wlb. Dus als daarin een artikel moet worden opgenomen dan kunnen we dat beter maar direct doen. Dus aan u de vraag hoe er landelijk over dit onderwerp wordt gedacht. Uw reactie zien wij graag tegemoet. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet,W. M.

Antwoord:

Geachte heer M., U bent als beheerder/houder van de begraafplaats uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat er op de begraafplaats gebeurt. Maar daarbij geldt altijd de regel van redelijkheid en billijkheid. U moet dus altijd zorgvuldig handelen en dat ook kunnen aantonen. Maar ik ga er van uit dat u als beheerder ook zoveel mogelijk tegemoet wilt komen aan de wensen van de nabestaanden.Het voorbeeld wat u beschrijft, namelijk de nabestaanden willen zelf de kist dragen, komt mij heel redelijk voor en is zeker niet uniek.Maar het is de ondernemer die voor het vervoeren van de kist in eerste instantie verantwoordelijk is. Dat is onderdeel van zijn opdracht en daarvoor wordt hij betaald.Hij/zij is dus de partij die daarvoor toestemming moet geven. Het is dus ook aan de ondernemer om voorwaarden te stellen en ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt.Daarover kunt u afspraken maken met de ondernemer. U kunt deze schriftelijk vastleggen. Daarmee kunt u aantonen dat u de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.Bent u gezamenlijk  van mening dat het risico in het onderhavige geval te groot is dan zou u als alternatief kunnen kiezen voor het gebruik van een rijdende baar.Het lijkt mij dus niet aan de beheerder, u in dit geval, om daarover rechtstreeks met de nabestaanden te communiceren. Daarmee zou u afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van de ondernemer en zou u het verantwoordelijkheidsvraagstuk alleen maar diffuus maken. Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
30 september 2010