Wie is verantwoordelijk voor controle kistnummers

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte directie,Bij ons is met de begrafenisondernemer discussie ontstaan over de controle van het kistnummer met het geregistreerde nummer bij het verlof tot begraven.Wie en wanneer dient er te worden gecontroleerd. Wie; het is de beheerder of de delver. Wanneer; op het moment dat men de kist laat zakken(dat kan bezwaarlijk zijn, wanneer dat is onder aanwezigheid van de familie) of bij de betreding van de begraafplaats(hetzelfde bezwaar als hiervoor vermeld) of in het mortuarium in overleg met de begrafenisondernemer of eventueel een ander alternatief.A.v.d.D.

Antwoord:

eachte heer v.d. D., Jammer dat u niet aangeeft hoe u de controle momenteel uitvoert en waarover de discussie is ontstaan met de ondernemer.In elk geval is het een interne aangelegenheid van de begraafplaats wie de controle uitvoert. Daar gaat de ondernemer niet over. Wettelijk is slechts bepaald dat de controle uitgevoerd moet worden voor de ter aarde bestelling. Maar waar en wanneer precies is niet vastgesteld. Het is in elk geval de bedoeling dat een zodanig tijdstip wordt gekozen dat mogelijke vergissing wordt voorkomen.Controle op de begraafplaats, op welk moment dan ook, heeft allerlei bezwaren. Dat geeft u zelf ook al aan.Het is dus wenselijk dat u afspraken maakt met de ondernemer over het steekproefsgewijs uitvoeren van controles in het mortuarium c.q. in het uitvaartcentrum.Voor de volledigheid stel ik u voor deze vraag ook eens voor te leggen aan collegae beheerders bij u in de buurt. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
30 september 2010