Wie is wettelijk aansprakelijk voor stormschade?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw, In week 44 is door een hevige storm een dikke tak van een boom gewaaid. Hierdoor zijn een tiental grafmonumenten beschadigd. Het gaat om graven die gelegen zijn op een gemeentelijke begraafplaats. Volgens uitspraken die in het verleden zijn gedaan worden grafmonumenten juridisch gezien eigendom van de gemeente (opstal). Moet de gemeente de grafmonumenten nu herstellen of kan zij er ook voor kiezen de monumenten te verwijderen. De boom was nog in goede staat en had geen achterstallig onderhoud. Graag uw advies. Wanneer er nog vragen zijn kunt u mij altijd even bellen — of mailen Met vriendelijke groeten, J.L. P.,

Antwoord:

Geachte heer P., de gemeente is in dit geval wettelijk aansprakelijk tenzij u in uw beheersverordening hebt opgenomen dat stormschade en dergelijke calamiteiten daarbuiten vallen. In dat geval kunt u die WA afwijzen. Dat kan ook als u kunt aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de bomen goed te onderhouden. Maar het hangt een beetje van de specifieke situatie af, hoe een en ander uitpakt. Van belang is daarbij ook wat u verder in uw verordening hebt opgenomen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de grafbedekking. Ik zou de monumenten in elk geval niet meteen uit eigen beweging gaan herstellen, maar eerst eens afwachten hoe de rechthebbenden reageren. Monumenten zomaar verwijderen is in elk geval uit den boze. Het zijn immers hún grafmonumenten. U kunt uit oogpunt van beheer en veiligheid de brokstukken natuurlijk wel netjes bij elkaar leggen, maar ik zou altijd eerst de rechthebbenden raadplegen voordat u iets weghaalt of weggooit. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
3 november 2006