Wie mag verzoek opgraving indienen?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Ik heb het verzoek gekregen van een inwoner in onze gemeente die zijn vrouw wil herbegraven in een eigen graf op een andere kern in onze gemeente. Het betreft een algemeen graf waar deze vrouw al sinds 15 september 1970 is begraven. Doordat onze gemeente een zeer ruimhartig beleid heeft ten aanzien van algemene graven en de ruiming hiervan, is dit graf niet geruimd. Alhoewel er in dit geval geen sprake is van een rechthebbende wil de gemeente toch medewerking verlenen aan dit verzoek, om aan de wens van deze heer te voldoen. Zijn er speciale aandachtspunten in dit geval, die we mee moeten nemen in het verzoek tot herbegraven. Hebben wij toestemming nodig van andere familieleden etc. Met vriendelijke groet, L. Q.

Antwoord:

Geachte heer Q., Niet alleen de rechthebbende van een eigen graf, maar ook de gebruiker van een algemeen graf (dit is meestal de opdrachtgever van de begrafenis) kan een verzoek tot opgraven indienen. Hiervoor dient hij echter eerst een Verlof tot opgraving bij de burgemeester aan te vragen. Wanneer de burgemeester dit verlof verleent kan de beheerder van de begraafplaats overgaan tot opgraving. Dit dient op dezelfde dag te geschieden als de herbegraving van de stoffelijke resten. Herbegraving kan in een ander (eigen!) graf op dezelfde begraafplaats, maar kan ook elders. In dat geval dient de aanvrager van de opgraving zelf zorg te dragen voor vervoer naar een andere locatie en voor een herbegrafenis ter plekke op dezelfde dag. De beheerder van uw begraafplaats geeft dan een verklaring mee waarin staat welke stoffelijke resten het zijn. Ook wordt in de grafadministratie de nieuwe bestemming van de stoffelijke resten geregistreerd. De beheerder van de nieuwe begraafplaats geeft een verklaring van ontvangst af. Zo is in elke administratie duidelijk welke overledene het betreft en waar hij/zij vandaan komt of naar toe is gegaan. Wat betreft de aanvrager van de opgraving: als hij de opdrachtgever was van de begrafenis van zijn vrouw in dat algemene graf, dan heeft verder niemand iets met zijn verzoek te maken of daar iets over te zeggen. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
2 november 2007