Wie mag verzoek tot opgraving indienen?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

VRAAG

Een overledene ligt begraven op een kerkhof dat bij de kerk hoort en dus geen gemeentelijke begraafplaats is. Zijn weduwe is overleden (en stond als contactpersoon ingeschreven bij de beheerder van de begraafplaats).  Haar wens was dat haar overleden man opgegraven zou worden en gecremeerd zou worden, net als zij. De zoon en dochter van dit echtpaar hebben beiden een verzoek hiertoe ingediend bij de burgemeester, welke is gehonoreerd.

Stel dat alleen de zoon dit verzoek had ingediend, had dit dan ook gemogen of moet de gemeente dan (eerst) altijd alle kinderen om toestemming vragen?

ANTWOORD

U schrijft dat de zoon en dochter beiden een verzoek tot opgraving ingediend hebben. LOB interpreteert het aldus, dat zij gezamenlijk één verzoek gedaan hebben en niet dat zij afzonderlijk een verzoek ingediend hebben. Dat zou de situatie lastiger maken. De brief welke als eerste behandeld zou worden, zou dan de vergunning verkregen hebben. Wanneer de zoon alleen het verzoek tot opgraving ingediend had, was dat geen enkel probleem geweest. U geeft niet aan  schrijft of de overledene begraven lag in een algemeen graf of in een particulier graf. Ik neem aan in een algemeen graf, omdat u schrijft dat de weduwe ingeschreven stond als contactpersoon en niet als rechthebbende. Ik neem dan aan dat zij ooit de opdrachtgever van de uitvaart van haar echtgenoot was. Nu zij al overleden was, was er op het eerste gezicht geen enkel bezwaar op de vergunning alleen aan de zoon te verlenen (vanzelfsprekend na verstrekijken van de grafrusttermijn etc.). Zijn zus – als belanghebbende – had als belanghebbende de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunning.

IW mei22
2 augustus 2022