Wijziging grafrechten na bijzetting urn in eigen graf?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw/mijnheer, Is het mogelijk een antwoord te krijgen op onderstaande vragen? 1. Is het mogelijk in een bestaand reeds bezet dubbelgraf, waarvoor ook de grafrechten zijn betaald, later urnen van overige familie bij te zetten? 2. Zo ja, hoe moet het dan met de grafrechten? In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet, J. H.

Antwoord:

Geachte heer H., In principe is er geen enkel bezwaar tegen de plaatsing van een urn op een eigen graf, of de bijzetting van een asbus in een eigen graf, maar het hangt natuurlijk ook af wat u daarvoor in uw reglement of beheersverordening hebt vastgelegd. Sommige begraafplaatsen willen het niet, en andere stellen daarvoor nadere regels. Welke keuze u ook maakt het is van belang dat u een en ander duidelijk regelt. Voor de grafrechten hoeft u natuurlijk niets extraâ??s te rekenen want die zijn al betaald! Wel kunt u net als bij een begrafenis een eenmalig tarief rekenen voor de bijzetting van de urn of asbus. Maar juist omdat u geen extra grafrechten mag heffen voor hetzelfde graf, moet u zich realiseren dat het niet verstandig is om onbeperkt asbussen te laten plaatsen. Stel dat een rechthebbende zes urnen op het graf wil? Dan komt de rechthebbende er wel erg goedkoop van af. U kunt dan beter aparte urnengraven gaan uitgeven of een urnennis neerzetten en grafrechten gaan heffen voor de huur van deze urnenlocatie. Maar om tegemoet te komen aan de wens van veel nabestaanden om bijvoorbeeld een echtpaar – waarvan de ene partner begraven wil worden en de andere partner gecremeerd – toch een gezamenlijke rustplaats te geven, kunt u in uw verordening opnemen dat 1 of 2 urnen urn per graf zijn toegestaan. Dit staat los van het aantal overledenen dat in het graf begraven kunnen worden. Als u verstandig bent hebt u in uw verordening ook al vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor de grafbedekking bij de rechthebbende ligt. In dat geval is deze namelijk ook verantwoordelijk voor de urn op het graf, en eventuele schade of diefstal ervan. U kunt nadere eisen stellen voor de wijze waarop de urn moet worden bevestigd of verlijmd. De wettelijke grafrusttermijn voor de bewaring van de as is op dit moment twintig jaar. Het is dus van belang dat de grafrechten na de bijzetting steeds worden verlengd (als dat nodig is) om de periode vol te maken. Wanneer de grafrechten niet worden verlengd, bent u als houder van de begraafplaats verplicht om de as nog tot het aflopen van de wettelijke termijn in bewaring te houden. Beter is het dus om ook vast te leggen dat als de grafrechten voortijdig vervallen de rechthebbende verplicht is om de as zelf in bewaring te nemen of te doen verstrooien, en wanneer men dit niet doet dit als opdracht tot verstrooiing van de as door de beheerder wordt beschouwd. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Met vriendelijke groet,


4 oktober 2016