Wordt de plicht tot achterhalen adres afgeschaft?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste Pauline,
Ik las in de nieuwste nummer van De Begraafplaats het artikel “Wet op de lijkbezorging naar Raad van State” van Anja Krabben. Bij het kopje: “Van belang voor begraafplaatsen” staat bij het 3e aandachtsstreepje: voor de houder van een begraafplaats betekent dit dat hij geen moeite hoeft te doen het adres van een rechthebbende te achterhalen wanneer deze een brief moet ontvangen over het aflopen van de termijn van het grafrecht. Deze wijziging is naar mijn mening erg beperkt. Er zijn vele redenen om een rechthebbende te benaderen. Rechthebbende dienen te allen tijde bekend te zijn in de administratie van de begraafplaats. Hoeft voor de vele andere redenen de beheerder nu ook geen initiatief meer te ontplooien om het adres te achterhalen ? Gaarne je reactie.
Met vriendelijke groet.
K.de B.

Antwoord:

Beste K.,Natuurlijk moeten de adresgegevens van de rechthebbenden bekend zijn bij de begraafplaats. Het is verstandig om in de verordening vast te leggen dat de rechthebbenden verplicht zijn eventuele adreswijzigingen door te geven. Er zijn echter rechthebbende die overlijden of die verhuizen zonder bericht. Wanneer dan de rekeningen of de brieven met het verzoek de aflopende grafrechten te verlengen (dit laatste blijft een verplichting!!) als onbestelbaar retour komen zit de begraafplaats echter met een probleem dat a) niet door de begraafplaats is veroorzaakt en b) niet door de begraafplaats is op te lossen. Want hoe vind je iemand die met de noorderzon is vertrokken of hoe traceer je de nabestaanden van een overleden rechthebbende? Het gaat er om dat de begraafplaats moet doen wat redelijk en haalbaar is maar wordt ontslagen van een onmogelijke taak. Het is niet de bedoeling dat als de grafrechten niet (tijdig) zijn verlengd en de verblijfplaats van de rechthebbende (na het opvragen van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie) niet bekend is, de beheerder in een patstelling terecht komt waar hij niet verantwoordelijk voor is. Wel blijft de verplichting bestaan om een mededeling bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats te plaatsen, zodat eventuele belangstellenden nog een jaar lang de gelegenheid hebben zich te melden, alvorens de grafrechten vervallen kunnen worden verklaard, dit laatste uiteraard in samenhang met de bepalingen hierover in de beheersverordening en de Wlb.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
31 augustus 2006