Zaterdagtoeslag

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Bij het vaststellen van de tarieven voor 2008 is er binnen hetbestuur discussie ontstaan over het toepassen van de zaterdagtoeslag. Is het niet eerlijker om die extra kosten te spreiden over de hele week? Onze vraag is hoe het LOB hier tegenaan kijkt en of u weet of dit ‘probleem’ ook speelt bij andere begraafplaatsen? A. S.-N.

Antwoord:

Geachte mevrouw S., Er zijn verschillende argumenten te bedenken voor het berekenen van een zaterdagtoeslag. Bijvoorbeeld als er overwerk of weekendtoeslagen moeten worden uitbetaald , en de te maken kosten dus werkelijk duurder zijn dan op een doordeweeksedag. Aan de andere kant wordt de zaterdag steeds meer als normale werkdag beschouwd. Het brood is bij de bakker op zaterdag toch ook niet duurder. Hij rekent al zijn kosten ook door in een gemiddelde broodprijs. Er is veel Voor te zeggen om dat bij begraven ook te doen. Er zijn ook steeds meer begraafplaatsen die hiertoe overgaan. Uit oogpunt van klantvriendelijkheid is dat helemaal niet zo gek. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 november 2007