Zijn er aandachtspunten ten aanzien van grondwater- of bodemverontreiniging en het gebruik van tuinen naast een begraafplaats

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte heer, mevrouw,Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een aantal woonkavels naast een begraafplaats. Kunt u mij vertellen of er aandachtspunten zijn ten aanzien van grondwater- of bodemverontreiniging  en het gebruik van tuinen naast een begraafplaats?Vriendelijke groeten,M. P.

Antwoord:

Geachte heer P., Uit oogpunt van grondwater- of bodemverontreiniging zijn er geen aandachtspunten.Het begraven van stoffelijke overschotten heeft geen verontreiniging tot gevolg.Het incidenteel verstrooien van crematie-as evenmin.Is er sprake van permanente verstrooiing op een terrein dan is daarvoor een vergunning van burgemeester en wethouder vereist omdat het denkbaar is dat deze activiteit wel verontreingendverontreinigend is (zie Inspectierichtlijn Lijkbezorging). Een deel van een begraafplaats kan een dergelijk terrein zijnHet gebruik van tuinen heeft wettelijk gezien geen invloed op de begraafplaats.In de praktijk kan dat natuurlijk wel eens anders uitpakken.Eveneens volgens voornoemde Inspectierichtlijn is er sprake van een minimale afstand van 1m. tussen een graf en de erfafscheiding van een begraafplaats. U kunt zich  voorstellen dat dat kan betekenen dat tuingebruik (spelen, praten, e.d.) wel eens op gespannen voet kunnen staan met de functie van een begraafplaats (rustplaats voor overledenen maar ook voor bezoekers). Met name is dat het geval wanneer deze vorm van tuingebruik samenvalt met de uitvoering van een begrafenis. De LOB is er dan ook voorstander van aanzienlijk grotere afstanden in acht te nemen.   met vriendelijk groet,

Jo Beltman
19 oktober 2010