Zijn er mogelijkheden om eeuwigdurende rechten te laten vervallen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Welke mogelijkheden hebben wij om de rechten te laten vervallen van graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven?Hoe zit het met het laten vervallen van historische graven?
 

Antwoord:

Graven welke voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven zijn eeuwigdurende graven. Daarover kunt u in principe niet beschikken. Maar er zijn mogelijk uitzonderingen. Dat hangt af van voorwaarden waaronder deze graven destijds zijn uitgegeven. Daarom is het aan te bevelen de toenmalige verordening(en) op het beheer van de begraafplaats daar op na te lezen.Het kan zijn dat er een bepaling instond dat bij overlijden van de rechthebbende de grafrechten binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld een jaar, overgeschreven dienen te zijn.Ook kennen dit soort graven vaak bepalingen over hoe vaak en/of door hoeveel generaties er van dat grafrecht gebruik gemaakt mocht worden.Het is ook mogelijk om in een nieuwe verordening een bepaling op te nemen over eeuwigdurende graven, waarin duidelijkheid wordt gegeven over dit onderwerp.Zie verder ook eens de juridische adviesrubriek van de heer Willem van der Putten op  www.uitvaartbranche.nl.Maar erg groot zijn de mogelijkheden niet en u zult veel speurwerk moet verrichten.Uw laatste vraag gaat over historische graven.Ons advies in deze is dat u eerst zou willen inventariseren welke graven van cultuurhistorische betekenis zijn. Het is zeer wel denkbaar dat de plaatselijke Historische Kring of een soortgelijke vereniging  dat zou willen doen of samen met u zou willen doen. Zodra u over een lijst beschikt kunt u het college van burgemeester en wethouders daarover advies uitbrengen. Deze graven zijn van grote betekenis voor de geschiedenis van uw dorp en derhalve zeer de moeite waard om te behouden en te bewaren.In dit verband verwijzen wij u graag naar de website www.terebinth.nl van Vereniging De Terbinth, de vereniging voor funeraire cultuur. Deskundigen van deze vereniging zullen u graag van dienst zijn.
 

Jo Beltman
14 december 2009