Zijn er rapporten bekend over psychische en lichamelijke belasting van opgravingswerkzaamheden?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Zijn er cijfers of raporten bekend in hoeverre het opgraven van stoffelijke resten van 1 tot 60 jaar oud psychisch of lichamelijk belastend is.T.S.

Antwoord:

Geachte heer S.,Uw vraag gaat over psychische en lichamelijke belasting van opgravingswerkzaamheden.Bij de LOB zijn dergelijke rappporten niet bekend. Ik heb de vraag ook voorgelegd aan de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB). Maar ook hier wordt aangegeven dat een dergelijk rapport niet bestaat. Er zijn, voor zover bekend, ook nooit onderzoeken naar gedaan.met vriendelijke groet,

Jo Beltman
10 maart 2011