Zijn er voorbeelden voor vastleggen termijn verlenging grafrechten?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Zijn er gemeenten die bij het verlengen van grafrechten een document afgeven waarmee de rechthebbende kan aantonen tot wanneer de grafrechten zijn vastgelegd? Zo ja, heeft u een voorbeeld van een zodanig document? Wij geven bij de uitgifte van een graf een grafakte uit en bij de verlenging van de grafrechten wordt er alleen een rekening verzonden waarop de termijn die ontstaat na de verlenging niet is vermeld. De rechthebbende heeft dan niets meer in handen waaruit blijkt tot wanneer de rechten zijn vastgelegd. Met vriendelijke groet, P. B.

Antwoord:

Geachte heer B., In feite is een grafbrief en een nota met verlenging van de grafrechten voldoende. Een rechthebbende kan middels deze documenten bewijzen rechten te hebben en voldaan te hebben aan zijn verplichting. Het zou klantvriendelijker zijn als op de nota van de verlengingskosten ook de termijn genoemd zou worden. Maar van belang is dat de rechthebbende zijn rechten kan aan tonen. Voor zover ik weet werken de meeste gemeenten op dergelijke wijze.

Arie van Kooten
18 februari 2009