Zijn rechthebbenden verplicht mee te werken aan herinrichting

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Wanneer er op een in gebruik zijnde begraafplaats een herinrichting zal plaats vinden, in hoeverre zijn de rechthebbende van graven van onbepaalde tijd verplicht om aan de herinrichting mee te werken. Het reglement dat betrekking heeft op de begraafplaats is thans aangepast. (ingangsdatum 23 maart  2009) In dit gewijzigde reglement is toegevoegd dat rechthebbenden zich verplichten om mee te werken om ruimte te creëren voor de herinrichting. Er zullen waarschijnlijk graven vervallen om ruimte te creëren voor grotere afmetingen  van de graven Dit kan/zal inhouden dat er op een ander gedeelte van de begraafplaats graf(ven) beschikbaar gesteld worden. Kan dit ook gelden voor rechthebbende van graven voor onbepaalde tijd? Zo ja wat zijn dan de verplichtingen van de beheerder van de begraafplaats inzake; resterende overblijfselen van eerder begroeven personen,de aanwezige monumenten. enz. Over deze en misschien door u nog meer  bekend zijnde zaken wil graag geinformeerd worden. Met  vriendelijke groet, A P.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw P., Als rechthebbende op een graf voor onbepaalde tijd moet u uitgaan van de voorwaarden op het moment van uitgifte van het graf. De houder van een begraafplaats kan niet eenzijdig de voorwaarden wijzigen. Natuurlijk kan in overleg gevraagd worden mee te werken aan de herinrichting maar dit betekent b.v. als men een graf op een andere locatie wil aanbieden dat de kosten voor het herbegraven van in het graf aanwezige stoffelijke resten en het verplaatsen van een aanwezig monument voor rekening zijn van de beheerder. Omdat er dan sprake is van een andere bestemming van de stoffelijke resten zal er ook een verlof tot opgraving aangevraagd moeten worden. Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
16 april 2009