Zoektocht nabestaanden (AVG)

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: a. Particuliere / eigen / familiegraven

VRAAG

We zijn op zoek naar nabestaanden/rechthebbenden van graven van meer dan 30 jaar terug. We willen graag een oproep in ons eigen Kerkblad zetten met daarin de namen van de mensen die overleden en begraven zijn waarvan de nabestaanden onbekend zijn. Is dit in het kader van de wet persoonsgegevens toegestaan ?

ANTWOORD

Kort en bondig is het antwoord dat dit mag c.q. is toegestaan. Gegevens van overledenen kunnen wel persoonsgegevens betreffen, maar de AVG is hierop niet van toepassing. Ergo, het opsommen van overledenen, met naam en data, in uw kerkblad is geen probleem, mits dit uiteraard wel met de nodige zorgvuldigheid plaatsvindt.

Waar het soms mank gaat in de zoektocht naar nabestaanden, rechthebbenden en/of belanghebbenden is dat de naam van deze persoon bekent is en men naar die specifieke persoon op zoek gaat (bijvoorbeeld via het BRP = basisregistratie personen) bij de gemeente, en hem/haar vervolgens persoonlijk aanschrijft. Dit is niet toegestaan en ook niet altijd gewenst door betreffende man/vrouw. Daar kunnen vervolgens klachten van komen, die de wet erkent.

Overigens is het advies (voor zover nog niet gebeurd) de zoektocht via diverse kanalen te verrichten. Dus ook een oproep plaatsen via een bordje bij de betreffende graven, op uw mededelingen bord een algemene oproep met namen, grafnummers, etc.  en het besluit daartoe als college/bestuur formeel te nemen en aldus te notuleren, inclusief de reden waarom u overgaat tot de zoektocht.

EK mrt22
4 april 2022