LOB lidmaatschap

Elke begraafplaats in Nederland kan lid worden van de LOB. De contributie bestaat uit een vast deel (het basisbedrag) plus een variabel deel afhankelijk van het aantal begrafenissen in het voorgaande jaar. De exacte bedragen staan op het aanmeldingsformulier LOB Lidmaatschap 2024. Om lid te worden kunt u dit formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar de LOB.
Een lidmaatschap kan vóór 1 december opgezegd worden voor het daarop volgende jaar.

Belangenbehartiging

De LOB fungeert als betrouwbare informatiebron naar overheid, wetgeving en tal van media. Zij behartigt daarbij de belangen van begraafplaatsen.

De LOB geeft gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, verleent ondersteuning aan individuele leden en adviseert de aangesloten begraafplaatsen (gevraagd en ongevraagd) inzake het beheer en bedrijfsvoering.

Vertegenwoordiging

Belangenbehartiging kan niet zonder vertegenwoordiging. Het LOB-bestuur treedt namens de leden naar buiten toe op en gaat samenwerkingsverbanden aan wanneer het collectief belang daarom vraagt. Er zijn vier terreinen waarbij dit van groot belang is:

 • overheidsbeleid, de landelijke wet- en regelgeving, het toezicht daarop en de naleving en evaluatie ervan;
 • contacten met brancheorganisaties en andere instanties op het gebied van het uitvaartwezen;
 • contacten met culturele, historische, landschappelijke en andere instanties;
 • belangenorganisaties die raakvlakken vertonen met het begraafplaatsenbeheer in de communicatie met pers en publiek.

Profilering van de LOB als vertegenwoordiger van het begraafplaatsenwezen in Nederland draagt bij aan het imago van alle leden. Dit kan echter niet zonder enig soort van garantie dat wie men vertegenwoordigt, ook het vertegenwoordigen waard is.

Website en consumentenvoorlichting

De LOB wil begraafplaatsen voor het publiek toegankelijker- en meer zichtbaar maken (promoten)

De LOB heeft een publieksgerichte landelijke website die door de consumenten zeer goed bezocht wordt. Op deze site geeft de LOB, via overzichtelijke rubrieken, algemene informatie over begraven en begraafplaatsen. D.m.v. een plattegrond en een zoek/filtersysteem kan de consument LOB-begraafplaatsen vinden die aan zijn zoek-criteria voldoen. De landelijke vindbaarheid van begraafplaatsen wordt hiermee vergroot.

Bovendien krijgt elke LOB-begraafplaats gratis de beschikking over een eigen webpagina. Een pagina met uitgebreide informatie specifiek over uw begraafplaats(en) met o.a. foto’s, geschreven tekst, aanwezige faciliteiten, de meest gangbare tarieven en een routebeschrijving. De website biedt ook de mogelijkheid om uw eigen evenementen (open dag, lichtjesavond) op de landelijke agenda te zetten. Elke bezoeker van de site ziet deze agenda direct bij het openen van de Homepage.

schermafbeelding-2017-05-02-om-14-51-48-fullpageInloggen voor LOB-leden

Ook biedt de website aan LOB-leden de mogelijkheid om in te loggen en naar het beschermde ledendeel te gaan. Hier staat branchegerichte informatie zoals; voorbeeldbrieven en werkprocessen die gedownload kunnen worden, de vraag- en antwoordrubriek voor de branche, nieuws uit de branche, wettelijke- en verenigingsdocumenten en de LOB-agenda.

Dit is tevens de ingang naar het eigen account waar elk LOB lid, via eenvoudige invulblokken, zijn eigen webpagina kan invullen zodat deze ook op de landkaart te zien- en voor het publiek te vinden is.

Kwaliteitszorg

Als landelijke brancheorganisatie ondersteunt de LOB het professionaliseringsproces van haar leden. Tegelijkertijd dienen de leden –met hun lidmaatschap– zich uit te spreken door een zeker collectief na te streven in kwaliteit. Voor alles is het in het belang van de leden zèlf dat ze garant kunnen staan voor een zorgvuldige lijkbezorging en deskundig begraafplaatsbeheer. De consument mag van een LOB-aangesloten begraafplaats verwachten dat er kwaliteit op de lijkbezorging plaatsvindt. Bij calamiteiten waar consument en begraafplaats onderling niet uitkomen, kan de Ombudsman ingeschakeld worden.

Dit betekent ook dat aan elkaar zekere eisen gesteld kunnen worden op het gebied van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Ook een ethische code maakt deel uit van de kwaliteitszorg van bij de LOB aangesloten begraafplaatsen.

De begraafplaats van de toekomst

In november 2020 verscheen het rapport De begraafplaats van de toekomst. Van hoofd naar hart. De LOB gaf Mariska Overman en Rob Bruntink van MORBidee, een in funeraire zaken gespecialiseerd bureau, de opdracht antwoord te vinden op de vraag: Hoe ziet de begraafplaats van de toekomst er uit? De onderzoekers deden uitgebreid literatuuronderzoek en interviewden tientallen mensen uit het begrafeniswezen en de uitvaartbranche.

Download het rapport.

En verder…

 • Vakblad De Begraafplaats
  De LOB geeft het onafhankelijke vakblad De Begraafplaats uit dat 6x per jaar verschijnt. Elk lid ontvangt (afhankelijk van het aantal begrafenissen per jaar) minimaal 2 gratis exemplaren; één voor de beheerder of leidinggevende en het tweede exemplaar kan bijvoorbeeld in de lunchruimte voor de medewerkers of vrijwilligers neergelegd worden.
 • Vak-publicaties
  De LOB schrijft Handboeken en Handleidingen over onderwerpen uit de branche. Bij elke nieuwe uitgave ontvangen LOB-leden een gratis exemplaar. Op de website zijn de boekwerken van alle jaren terug te vinden en leden kunnen deze tegen gereduceerd tarief kopen.
 • Regionale bijeenkomsten
  Vier keer per jaar organiseert de LOB een regionale bijeenkomst. p3247020Wij trekken dan het land in om bij een collega-begraafplaats andere LOB-leden te ontvangen. De gast-begraafplaats geeft een ‘kijkje in eigen keuken’ en een rondleiding over de begraafplaats maakt de dag compleet. Deze bijeenkomsten worden zeer gewaardeerd omdat in korte tijd en op informele wijze veel collega’s samenkomen en informatie kunnen uitwisselen.
 • Weekend van de Begraafplaats
  Samen met branchegenoten Stichting Terebinth en BVOB faciliteert LOB jaarlijks het Weekend van de Begraafplaats. Elk LOB/Terebinth lid kan meedoen en ontvangt gratis ondersteunend- en promotiemateriaal en plaatsing van de activiteiten op de website van het Weekend van de Begraafplaats. LOB helpt bij de organisatie van evenementen d.m.v. een stappenplan en persberichten die u naar de plaatselijke krant kunt sturen. De Week van de Begraafplaats zet begraafplaatsen op een positieve manier in de schijnwerpers.
 • Vragenrubriek & modelbrieven
  Bij LOB kunt u terecht voor informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen op het gebied van onderhoud, uitbreiding, inbreiding, groenvoorziening, milieu, afval, monumentenzorg, ruiming, opgravingen, hergebruik monumenten, voorlichting en adviezen over administratieve procedures, RI&E voor begraafplaatsen en vele andere zaken. Vaak kunnen wij u zelf helpen, of wij verwijzen u door naar instanties waar u de gewenste informatie kunt vinden. Voor veel onderdelen staan uitgeschreven werkprocessen en/of modelbrieven tot uw beschikking.
 • Studie- en themadagen
  De LOB organiseert studie- en/of themadagen over actuele onderwerpen uit de branche. In 2015 was het onderwerp; ‘exploitatie van de begraafplaats‘, in 2016; ‘werken met vrijwilligers’, in 2017 ‘Begraafplaatsen en PR‘, in 2018 ‘Begraafplaatsen en communicatie‘ en in 2019 ‘Ecologisch groenbeheer‘.
 • Scholing
  De LOB adviseert een aantal opleidingsinstituten over de inhoud van het scholingsaanbod voor beheerders en medewerkers van begraafplaatsen. De LOB stelt richtlijnen op en assisteert bij het beoordelen van de examens.
 • Ombudsman
  De LOB is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (Ombudsman). Voor de consument betekent dit dat een LOB begraafplaats betrouwbaar is en kwaliteit biedt. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan met een nabestaande waar u samen niet uitkomt, dan kan dit voorgelegd worden aan de Ombudsman die een onpartijdige en bindende uitspraak doet. Wordt de begraafplaats in het gelijk gesteld, dan betaalt de LOB de kosten (ca. €560) van de uitspraak.
 • Algemene Ledenvergadering
  In april en november organiseert de LOB een Algemene Ledenvergadering (ALV). We vertellen waar de LOB mee bezig is en u kunt daar vragen over stellen aan het bestuur. Tijdens een ALV wordt gestemd en besloten over beleidszaken. Na de pauze is er een presentatie/lezing over een actueel onderwerp uit de branche. Als afsluiting een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
 • Ledenschild
  Om kenbaar te maken dat een begraafplaats lid is van de LOB ontvangt elk nieuw lid een aluminium ledenschild dat bij de toegangspoort gemonteerd kan worden. Meerdere exemplaren zijn tegen kostprijs te koop.
 • Welkomstgeschenk
  Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk het handboek Begraven en Begraafplaatsen.

Bestuur & bedrijfsbureau LOB

Maak kennis met het Dagelijks bestuur, Algemeen bestuur en het bedrijfsbureau.