Beheer en behoud combineren? Het kan!

Hoe kunnen we voorkomen dat begraafplaatsen worden verwaarloosd, gesloten of verkocht? In het project 'Levend erfgoed' werken diverse partijen samen om in een landelijke database informatie te inventariseren ten behoeve van waardering, benutting en beleving. Het doel is financieel verantwoord beheer te combineren met behoud van cultuurhistorisch waardevolle graven en begraafplaatsen. 

Beheer en behoud combineren? Het kan!

© Gerda Nater

Hoe kunnen we voorkomen dat begraafplaatsen worden verwaarloosd, gesloten of verkocht? In het project ‘Levend erfgoed’ werken diverse partijen samen om in een landelijke database informatie te inventariseren ten behoeve van waardering, benutting en beleving. Het doel is financieel verantwoord beheer te combineren met behoud van cultuurhistorisch waardevolle graven en begraafplaatsen.