De Begraafplaats

December 2014

Voorwoord bij themanummer over De Eeuwigheid

© Anja Krabben

Aan het einde van het jaar proberen we altijd een thema te bedenken waarmee we behalve de praktische en prozaïsche kant ook de 'andere' kant op kunnen – de geestelijke of spirituele kant. Begraven heeft voor veel mensen tenslotte ook met het niet-aardse te maken. Nadat we eerder onder andere 'spiritualiteit', 'de liefde' en 'het licht' als decemberthemanummer hebben gehad, richten we nu het vizier op de eeuwigheid.

Bekijk het volledige artikel

Het eeuwigdurende graf als 19e-eeuwse erfenis

© Anja Krabben

Graven met eeuwigdurend recht, waarbij dat recht is vastgelegd in een officieel document, dateren uit de 19e eeuw, gelijk met de destijds opgerichte begraafplaatsen. Tegenwoordig zijn eeuwige graven aanmerkelijk minder populair. Dat wil echter niet zeggen dat we de onsterfelijkheid niet meer nastreven.

Bekijk het volledige artikel

Beheer en behoud combineren? Het kan!

© Gerda Nater

Hoe kunnen we voorkomen dat begraafplaatsen worden verwaarloosd, gesloten of verkocht? In het project 'Levend erfgoed' werken diverse partijen samen om in een landelijke database informatie te inventariseren ten behoeve van waardering, benutting en beleving. Het doel is financieel verantwoord beheer te combineren met behoud van cultuurhistorisch waardevolle graven en begraafplaatsen. 

Eeuwig onaangeroerd

© Pauline Prior

Als natuurbegraafplaatsen zichzelf aanprijzen, wordt daarbij meestal ook gerept over de eeuwigdurende graftermijn. Natuurlijk, niets is voor eeuwig, maar op een natuurbegraafplaats is die eeuwigheid toch meer gegarandeerd dan op een 'gewone' begraafplaats.

Niet eeuwig, wel (héél) lang

© Anja Krabben

Er zijn nog maar weinig begraafplaatsen die graven voor onbepaalde tijd uitgeven. Wil je dat een graf toch 'eeuwig', of voor heel lang, blijft bestaan, dan kan Stichting Grafzorg Nederland uitkomst bieden. 'Na de Oorlogsgravenstichting is Grafzorg de grootste grafbeheerder van Nederland.'

De deuren sluiten

© Pauline Prior

Bij de opening in 1930 was Kloosterhof de eerste en enige Algemene Begraafplaats in Tiel, naast acht kerkhoven die hoorden bij een religieuze gemeenschap. Nu zijn deze acht van oorsprong bijzondere begraafplaatsen in beheer bij de gemeente en is de Kloosterhof sinds 1 januari dit jaar gesloten.

Graag méér begraafplaatsen

© Anna Kroon

“We moeten af van het idee van eeuwigheid. De eeuwig zingende bossen… de eeuwige liefde… Dat verlangen naar eeuwigheid, waar dat toch vandaan komt? Maar wat mij betreft mogen er wel méér begraafplaatsen komen.” Midas Dekkers over zijn begraafplaatsgevoel.

‘Ruimen is een jammerlijke zaak’

© Anja Krabben

Jan Koops, vicevoorzitter van de Hervormde Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde/Fochteloo heeft negen graven op zijn naam staan. En verricht herstelwerkzaamheden aan diverse andere graven, op eigen kosten. Want hij vindt het ruimen van graven 'een jammerlijke zaak'. “Een begraafplaats is immers een stenen archief van het dorp. Je leest er soms dramatische familiegeschiedenissen aan af.”

Columns over de eeuwigheid van:

Marie-Louise Meuris, scheidend directeur van De Nieuwe Ooster: Niets bloeit eeuwig Pauline Prior: Ons eeuwige familiegraf Leon Bok: Voor de eeuwigheid het graf in

Verder...

© Harry Perrée

  “Ik ben gewoon de burgemeester en ga over de Wet op de lijkbezorging”In de gemeente Venray kun je na de dood prima terecht. Op de algemene begraafplaats natuurlijk, of een van de particuliere begraafplaatsen in de kerkdorpen. Verder is er sinds 2011 een crematorium en opende burgemeester Hans Gilissen een jaar later een natuurbegraafplaats. Met de laatste waren niet alle inwoners blij. De exploitant moest flink knippen in zijn plannen. “Zo gaat dat, ja,” relativeert de burgemeester. De Dames
Het hele jaar door werken De Dames erg hard. Maar een paar keer per jaar even niet. Dan gaan ze undercover en brengen ze een nieuwsgierig maar kritisch verrassingsbezoek aan een begraafplaats ergens in Nederland. Vandaag zijn ze op begraafplaats Kranenburg te Zwolle.  Beroemd, begraven… en geruimd: Jan Sluijters. Door Roy de Beunje. Vragen en antwoorden in de Juridische vraagbaak van W.G.H.M. van der Putten. Veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.     De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het eerste nummer van 2015 komt uit in februari 2015, week 6.