Boordevol ideeën

Anja Vink (47), directeur van RK begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam kwam per 1 januari 2010 de redactie van De Begraafplaats versterken. Als Vinks ideeën voor ons blad even goed uitpakken als die voor haar eigen begraafplaats, wordt het een mooi De Begraafplaats-jaar.

Boordevol ideeën

© Pauline Prior

Anja Vink (47), directeur van RK begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam kwam per 1 januari 2010 de redactie van De Begraafplaats versterken. Als Vinks ideeën voor ons blad even goed uitpakken als die voor haar eigen begraafplaats, wordt het een mooi De Begraafplaats-jaar.

Anja Vink werkte eerder als directeur bij een welzijnsorganisatie in Zandvoort. Drie jaar geleden begon haar carrière in Buitenveldert. Voor haar is de switch niet zo groot. Vink: “Ik werk nu ook weer voor mensen, want een begraafplaats is er vooral voor de nabestaanden. Sterven en begraven worden is voor velen angstig. Het gaat er mij om dat we mensen gerust kunnen stellen. Als ik na een rondleiding en uitleg aan mensen die mogelijk bij ons begraven willen worden, te horen krijg ‘Het klinkt misschien
raar, maar ik heb er gewoon zin in’, dan voel ik me tevreden. Want wat is er mooier dan wanneer we mensen het gevoel mee kunnen geven dat ze vol vertrouwen hun laatste avontuur in kunnen gaan?”
Ze woont in Leiden en ging bewust niet in de dienstwoning op de begraafplaats wonen. Ze verhuurde het huis, dat is opgetrokken uit rode bakstenen, aan de Gerrit Rietveld Academie, die tegenover de begraafplaats ligt. De kunstacademie gebruikt de ‘Greyhouse’, zoals de academie het huis nu noemt, voor de huisvesting van buitenlandse leraren die tijdelijk lesgeven op de academie.
De Rietveld exposeerde een project over de dood in de condoleanceruimte van de begraafplaats en studenten van het Amsterdams conservatorium kregen na de aanschaf van het orgel de mogelijkheid om te oefenen en orgelconcerten te geven. Vink: “Ik zie het als mijn taak om gelegenheid te creëren om mensen met elkaar in contact brengen en een uitwisseling op gang te brengen. Dat wil ik bereiken met deze activiteiten. Op Buitenveldert is het vrijwilligerswerk een belangrijke pijler. De betrokkenheid van nabestaanden en bezoekers willen we stimuleren. We doen dat door het bieden van een gevarieerd pakket aan activiteiten, projecten en diensten aan de nabestaanden en bezoekers. Het werken met vrijwilligers is dan ook een bewuste keuze. Om een goed evenwicht te krijgen tussen het profijt van het vrijwilligerswerk en het plezier dat dit werk de vrijwilligers schenkt, is er voor één dag per week een medewerker aangesteld om dit te coördineren.”

‘De Uitdaging’
Nog meer veranderingen? “Verder is sinds mijn komst de administratie geprofessionaliseerd en voeren we ook de volledige administratie voor begraafplaats De Petrusbanden te Diemen. Medio maart zullen wij starten met de bouw van een nieuw onderkomen voor de grafdelvers en hoveniers, de verbouwing
van de condoleanceruimte, waardoor er beschikking is over meer vierkante meters en komen er twee 24-uurs rouwkamers. Daarnaast wordt het bestaande gebouw aangepast met een nieuwe kantoorruimte en een uitvaartcafé.” Dat wordt dus het derde Amsterdamse ‘begraafplaatscafé; Westgaarde en De Nieuwe Ooster gingen Buitenveldert voor. En dat is nog niet alles. Vink wil graag een dierenbegraafplaats voor huisdieren aanleggen. “Het bestuur is geïnteresseerd en de Dierenambulance en andere dierenbelangenorganisaties zien er toekomst in. En ik vind het een uitdaging om het voltallige bestuur en alle medewerkers te stimuleren om mee te blijven denken en uitvoerbare ideeën te leveren om de begraafplaats nog mooier te maken. Daartoe heb ik als intern project ‘de Uitdaging’
ontwikkeld.” Dit laatste is een soort van ideeënbus: medewerkers worden gestimuleerd ideeën te bedenken waarmee geld wordt gegenereerd en de verschillende projecten kunnen worden gefinancierd. Anja Vink: “Het doel is in het eerste half jaar van 2010 € 100.000 binnen te halen, los van de begrafenissen.”