Chemische onkruidbestrijding verboden

Sinds november 2015 is chemische onkruidbestrijding op (half)verharding verboden. Dit betreft alle typen verhardingen: tegels, klinkers maar ook gravel en grind. Chemievrij onkruidbeheer moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit verbetert en burgers niet langer worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Per 2017 volgt een verbod voor overig groen.

Chemische onkruidbestrijding verboden

© Ada Wille

Sinds november 2015 is chemische onkruidbestrijding op (half)verharding verboden. Dit betreft alle typen verhardingen: tegels, klinkers maar ook gravel en grind. Chemievrij onkruidbeheer moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit verbetert en burgers niet langer worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Per 2017 volgt een verbod voor overig groen.