De duurzame uitvaart

Zes uitvaartondernemers bieden de consument sinds kort de meest duurzame uitvaart van dit moment aan. Zonder daarbij de klant te adviseren voor begraven of cremeren, want welke van de twee daarvan het meest duurzaam is, dat is nog niet zo makkelijk te zeggen.

De duurzame uitvaart

© Anja Krabben

Zes uitvaartondernemers bieden de consument sinds kort de meest duurzame uitvaart van dit moment aan. Zonder daarbij de klant te adviseren voor begraven of cremeren, want welke van de twee daarvan het meest duurzaam is, dat is nog niet zo makkelijk te zeggen.

Duurzaamheid is in de vrij behoudende uitvaartwereld nog geen vanzelfsprekendheid, aldus BGNU-voorzitter Paul Koeslag. Daarom is het des te prijzenswaardig dat zes uitvaartondernemers hun nek durfden uit te steken, hun geld, tijd en energie er in wilden steken en derhalve gerust als voorlopers mogen worden gezien bij de ontwikkeling van de duurzame uitvaart. De zes uitvaartondernemers, gevestigd in Groningen, Huizen, Enschede, Breda, Veghel en Vught, presenteerden half april stichting GreenLeave.

GreenLeave wil de ‘De Duurzame Uitvaart’ aanbieden, promoten en stimuleren. Elke bij GreenLeave aangesloten uitvaartonderneming biedt als keuzemogelijkheid een pakket aan duurzame adviezen en producten en gezamenlijk stimuleren ze toeleveranciers om duurzame diensten en producten te ontwikkelen.

Het was een buitenstaander die hen dit duurzame pad op leidde, in de persoon van Esther Molenwijk, van Bureau DaadWerk. Molenwijk: “Ik heb ooit een kistenfabriek geadviseerd over duurzaamheid en sindsdien intrigeert de uitvaartwereld mij.” Zij benaderde de BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) en die vond het een prachtig idee. “Maar,” vertelt Koeslag, “de BGNU is een brancheorganisatie. Wij proberen zo goed mogelijk te faciliteren waardoor leden initiatieven kunnen ontplooien. Eén van onze doelen is de uitvaart zo duurzaam mogelijk te maken. We kunnen consumenten wel informeren hoe dat te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een website over de duurzame uitvaart, maar als je het vervolgens niet kunt aanbieden, wat heeft de consument daar dan aan? Aangezien wij niet zelf commerciële initiatieven kunnen ontplooien, hebben wij tegen Esther gezegd: Presenteer het voorstel bij ons op een ledenvergadering.” Dat gebeurde en zes ondernemers lieten weten er graag mee aan de slag te gaan.

De zes hebben samen met Esther Molenwijk veel werk verricht. Er is gekeken naar wat er nu wordt aangeboden als duurzame onderdelen van de uitvaart en ze hebben dit aanbod laten controleren op duurzaamheid door Stichting Natuur & Milieu. Daar is een pakket uit voortgekomen dat de uitvaartondernemers aanbieden aan hun klanten. Als begin – het zijn de meest duurzame mogelijkheden van dít moment –, want GreenLeave nodigt nadrukkelijk leveranciers, maar ook bijvoorbeeld studenten industriële vormgeving, uit om duurzame alternatieven te bedenken.

En zo zal ook het aantal bij GreenLeave aangesloten uitvaartondernemers zich langzaam of snel uitbreiden. Koeslag: “In welk tempo is de vraag, maar het zal zich uitbreiden. Er zijn nu al enkele uitvaartondernemers die hebben gezegd mee te willen doen.” Wie het eerst komt in een stad of regio het eerst maalt, want er is afgesproken dat nieuwe deelnemers niet binnen een straal van 30 km van een van de huidige deelnemers zijn bedrijf mogen hebben. “Dat was voor ons als BGNU ook nog wel een lastige kwestie. Maar je kunt het de initiatiefnemers niet kwalijk nemen. Zij hebben iets moois ontwikkeld en daar veel geld en tijd in gestopt.”

En doet GreenLeave nog een uitspraak over begraven of cremeren, over wat de meest duurzame keuze is? Molenwijk: “Nee, want zo duidelijk is dat niet. Er zijn twee onderzoeken gedaan de laatste jaren naar de duurzaamheid van de twee bestaande en twee mogelijk nieuwe vormen van lijkbezorging, resomeren en cryomeren. Maar daar zijn soms bizarre aannames bij gebruikt. Bijvoorbeeld dat bij resomeren en cryomeren één kist 50 x gebruikt zal worden. En dat bij begraven de gemiddelde grafrust 37½ jaar is, terwijl dat 12½ jaar is. Nee, wij gaan geen lobby houden voor het een of het ander, maar zoeken het in de duurzame keuzes van de diverse onderdelen van begraven en cremeren.”

Wie meer wil weten over GreenLeave, gaat naar www.greenleave.nu