Debatteren over botsende belangen

In 1869 ging de Begrafeniswet van kracht. Een terugblik op honderdvijftig jaar lijkbezorgingsrecht en een vooruitblik, toegespitst op de begraafplaats. Wat waren in 1869 de belangrijkste onderwerpen? Wat is er sindsdien veranderd en wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Debatteren over botsende belangen

© Wim Cappers