Drijfveren

Natuurlijk is zij niet de enige vrouwelijke begraafplaatsdirecteur in Nederland, maar zij was – in 2019 – wel de eerste (in 189 jaar) bij Pax Stichting R.K. Begraafplaatsen in Den Haag. Astrid Oranje (1964) werkt er al sinds 1984 en voelt zich daardoor zeer verbonden en vergroeid met St. Petrus Banden en St. Barbara, de twee begraafplaatsen onder haar beheer. Wat drijft deze begraafplaatsdirecteur (én redactielid van De Begraafplaats)?

Drijfveren

© Anna Kroon