Eeuwfeest van Schijndels grafdelversgeslacht

Eeuwfeest van Schijndels grafdelversgeslacht

© Harry PerrĂ©e

Hans van Goch is grafdelver in Schijndel. Hij nam de schop over van zijn vader, die de schop weer overnam van zíjn vader. In 2010 zat het delven van graven honderd jaar onafgebroken in de familie. “Vroeger had je de pastoor, die was de baas. Nu is er een nieuw bestuur. Ik zie ze nooit.”