Geboorde drainage

Nederland is een waterland. En dus is het niet verwonderlijk dat de waterhuishouding op veel begraafplaatsen een blijvend punt van zorg en aandacht is. De problemen komen zeker niet alleen voor in de meer waterrijke gebieden in het westen van het land. Ook in de hoger gelegen gebieden in het zuiden en het oosten kampt men vaak met ondoordringbare lagen waardoor zogenaamde schijngrondwaterspiegels ontstaan. De methode van geboorde drainage zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor veel problemen.

Geboorde drainage

© Wim Zaalberg

Nederland is een waterland. En dus is het niet verwonderlijk dat de waterhuishouding op veel begraafplaatsen een blijvend punt van zorg en aandacht is. De problemen komen zeker niet alleen voor in de meer waterrijke gebieden in het westen van het land. Ook in de hoger gelegen gebieden in het zuiden en het oosten kampt men vaak met ondoordringbare lagen waardoor zogenaamde schijngrondwaterspiegels ontstaan. De methode van geboorde drainage zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor veel problemen.