Gedoe met diesel

De nieuwe Werkinstructie Blootstelling aan Dieselmotoremissies (DME) is strenger dan voorheen. Dieselmotoren moeten zoveel mogelijk vervangen worden vindt de Arbeidsinspectie. Wat betekent dit voor begraafplaatsen?

Gedoe met diesel

© Koos Dubbelman