Gemiddeld een hoger eindcijfer

Kwaliteitsbevordering van begraafplaatsen is één van de doelstellingen die de LOB heeft geformuleerd en door het bestuur is aangewezen als speerpunt van haar beleid. Die kwaliteit is dit jaar weer gemeten.

Gemiddeld een hoger eindcijfer

© Igle Weidenaar