IJsselhof voor drie jaar veilig gesteld

Of IJsselhof nu de eerste begraafplaats is, of het eerste crematorium, of dat Gouda nu de eerste gemeente is, dat weten Yvonne van Lingen, beheerder van begraafplaats en crematorium IJsselhof in Gouda en Rolf Hemelrijk, VGM-cordinator bij de gemeente Gouda, niet helemaal zeker. Wel zijn ze berentrots op het behaalde VCA-certificaat (Veiligheids-Checklist Aannemers) dat de Dienst beheer van de gemeente Gouda binnenkort zal worden uitgereikt.

IJsselhof voor drie jaar veilig gesteld

© Anja Krabben

Of IJsselhof nu de eerste begraafplaats is, of het eerste crematorium, of dat Gouda nu de eerste gemeente is, dat weten Yvonne van Lingen, beheerder van begraafplaats en crematorium IJsselhof in Gouda en Rolf Hemelrijk, VGM-cordinator bij de gemeente Gouda, niet helemaal zeker. Wel zijn ze berentrots op het behaalde VCA-certificaat (Veiligheids-Checklist Aannemers) dat de Dienst beheer van de gemeente Gouda binnenkort zal worden uitgereikt.

“Dienst beheer gaat over de organisatie en het onderhoud van alle openbare ruimten, daar vallen de begraafplaats en het crematorium dus ook onder,” zegt Hemelrijk. (Het ‘VGM’ voor zijn functie als coördinator staat voor Veiligheid, gezondheid en Milieu.)

Het VCA-certificaat is ontstaan in de petrochemische nijverheid. De bedrijven uit deze sector legden aan hun onderaannemers veiligheidscriteria op waaraan ze moesten voldoen om te mogen werken op hun terreinen. Het systeem is later uitgebreid en ook andere sectoren passen het inmiddels toe. Inhoudelijk werd het VCA verruimd met aspecten over gezondheid en milieu. Het VCA-certificaat is nu een erkenning voor alle bedrijven die een betrouwbaar veiligheids- gezondheids- en milieubeleid voeren.

Van Lingen noemt het ‘een soort ISO, maar dan op het gebied van de arbo.’ Hemelrijk: “De hele organisatie wordt doorgelicht om te kijken hoe die functioneert. Je moet aan bepaalde richtlijnen voldoen. Daarvoor is een checklist. Aan sommige punten mòet je voldoen, aan andere punten mág je voldoen. Maar met die laatste kun je punten scoren en bij een bepaald aantal punten heb je een voldoende.”

“Tijdens de zogenaamde audit – een soort examen eigenlijk – wordt twee dagen lang de hele organisatie zeer diepgaand doorgelicht. Met iedereen wordt gepraat, van leidinggevenden tot elke medewerker,” vervolgt Hemelrijk. “Eigenlijk komt het er op neer dat ze kijken of je een arbobeleid hebt en hoe dat is ingevuld. Is al het materiaal voorzien van een keurmerk? Zijn alle medewerkers voldoende opgeleid en wordt de kennis bijgehouden? Dus als iemand met een motorkettingzaag werkt moet hij daarin getraind zijn. Zo hebben wij op de begraafplaats een interne training laten verzorgen ‘Omgaan met bezoekers’. Dat heeft direct met emoties te maken en hoe je daar mee omgaat om stress te voorkomen.”

Volgens Hemelrijk is het CVA-certificaat een goede stok achter de deur om alert te blijven. “Het certificaat is voor drie jaar en jaarlijks vindt een controle plaats. Na drie jaar moet je het certificaat weer opnieuw aanvragen.”

Beheerder Yvonne van Lingen is zeer enthousiast. “Het is gewoon heel belangrijk. We hebben veel aandacht voor de nabestaanden, maar het eigen personeel is even belangrijk. De jongens zijn ook heel enthousiast, doen altijd de helm op als ze in de kraan werken. Bij werken in de felle zon komt de zonnebrand meteen tevoorschijn. Niet dat we voor die tijd niet om de veiligheid waakten, maar er is nu gewoon meer aandacht voor. En dat gaat van veiligheidsschoenen tot psychische druk. Elke maand wordt de werkplek geïnspecteerd en elke maand is een bespreking met het personeel.”

Het certificaat is overigens nog niet binnen. Hemelrijk: “Het is nu vakantietijd, maar dat zal vermoedelijk in september worden uitgereikt. We zullen er een feestelijk tintje aan geven.”