Kerken in het groen

Een fotoverslag van het Groningse project. Sinds 1999 wordt op initiatief van Landschapsbeheer Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken planmatig gewerkt aan het onderhoud en herstel van oude kerkhoven, die gezien worden als ‘cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevolle terreinen’.

Kerken in het groen

© Anja Krabben, foto’s Pauline Prior

Een fotoverslag van het Groningse project. Sinds 1999 wordt op initiatief van Landschapsbeheer Groningen en Stichting Oude Groninger Kerken planmatig gewerkt aan het onderhoud en herstel van oude kerkhoven, die gezien worden als ‘cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevolle terreinen’.