Leerdamse tarieventabel schept duidelijkheid

Eigenlijk had hij gedacht dat het al wel zou bestaan: een tarieventabel waarin alle prijzen van de verschillende graven en diensten die een begraafplaats aanbiedt op overzichtelijke wijze gerangschikt zouden zijn. Een ronde langs een aantal gemeentelijke websites maakte hem echter duidelijk dat dat niet het geval was. En dus besloot hij er zelf n te maken.

Leerdamse tarieventabel schept duidelijkheid

© Rob Bruntink

Eigenlijk had hij gedacht dat het al wel zou bestaan: een tarieventabel waarin alle prijzen van de verschillende graven en diensten die een begraafplaats aanbiedt op overzichtelijke wijze gerangschikt zouden zijn. Een ronde langs een aantal gemeentelijke websites maakte hem echter duidelijk dat dat niet het geval was. En dus besloot hij er zelf n te maken.

Cees Uittenbogaard, beleidsmedewerker Groen & Begraven van de gemeente Leerdam, had er een behoorlijke klus aan.

Uitgangspunt was de opsomming van bedragen die op een inlegvel in de gemeentelijke folder ‘Begraven in Leerdam’ stonden vermeld. “Maar dit overzicht viel niet klantvriendelijk te noemen,” zegt Uittenbogaard. “Alle tarieven stonden er wel in, maar men moest als leek echt aan het rekenen slaan om bijvoorbeeld de totale kosten voor een eerste bijzetting in een familiegraf op een rij te krijgen. Mensen zouden er op z’n minst chagrijnig van kunnen worden.” De taal was te ambtelijk, de verschillen tussen de kosten van zandgraven, urnengraven, urnennissen of keldergraven waren moeilijk te doorgronden.

Dat het beter kon, bewijst de nieuwe tarieventabel, die sinds het voorjaar in de gemeentelijke folder wordt ingevoegd. De tarieventabel telt acht pagina’s en begint met een heldere begrippenlijst. Voor leken wordt in duidelijke taal uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de diverse soorten graven. De lijst maakt ook duidelijk wat onder schudden, ruimen of opgraven moet worden verstaan.

Na die eerste pagina volgen – met overzichtelijke kopjes – de tarieven voor alle typen graven en alle mogelijkheden van asbestemmingen. Op de laatste tekstpagina worden de kosten van vergunningen en diensten beschreven. Bij bijvoorbeeld een familiezandgraf, wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste of tweede bijzetting voor 20 of 50 jaar. Onder het kopje worden de kosten voor het grafrecht, de inschrijving in het register en de begraafkosten van elkaar onderscheiden. “De begraafkosten voor een familiezandgraf bedragen 685,25 euro. Vroeger hoorden we nog wel eens: ‘Dat is wel erg veel voor het graven van een graf’. Mensen gingen er dan vanuit dat dat het enige was dat de gemeente voor dat bedrag deed. Daarom staat er nu expliciet bij vermeld dat ook het voorlopen tijdens de begrafenis, de grafbekisting en het gebruik van de baarwagen en het begraaftoestel onder de begraafkosten valt. Mensen dachten vaak dat een deel van deze diensten door de uitvaartondernemer werden verzorgd.”
De bedoeling is om de tarievenfolder jaarlijks te vernieuwen, geeft Uittenbogaard aan. “Niet alleen omdat de tarieven jaarlijks veranderen, ook omdat dit pas de eerste versie is en er altijd verbeteringen bedacht kunnen worden.” Tijdens het gesprek met De Begraafplaats valt hem op dat de folder keurig meldt welke toeslagen er gelden voor begraven of bijzetten buiten de normale openingstijden van de begraafplaats om, maar dat er nergens vermeld wordt wat de normale openingstijden zijn. “Dat is dan alvast één verbeterpunt.”

Hier kan de brochure van de Leerdamse begraafplaats gedownload worden.