Leren van bibliotheken

Bibliotheken wisten zich in korte tijd om te schakelen van uitleenfabrieken naar multifunctionele organisaties, met grote maatschappelijke waarde. Wat kunnen begraafplaatsen van bibliotheken leren?

Leren van bibliotheken

© Rob Bruntink