Netjes of goedkoop? Het groen op de begraafplaats

Het beheer van een begraafplaats is een kwestie van keuze’s maken, aldus Douwe Feenstra, adjunct-directeur van hoveniersbedrijf Drielanden. Dat geldt ook voor het groenonderhoud. Grofweg zijn hierbij twee methoden te onderscheiden: grondig of zo min mogelijk. In Bussum wordt beide methoden toegepast. Op de oude begraafplaats is het groenbeheer al negen jaar ecologisch, eenvoudig gezegd: de natuur gaat haar eigen gang. Op de nieuwe begraafplaats vindt ‘normaal’ intensief groenbeheer plaats, door de gemeente uitbesteed aan Drielanden. De Begraafplaats sprak Douwe Feenstra en met de beheerder van beide begraafplaatsen Ben Schreur.

Netjes of goedkoop? Het groen op de begraafplaats

© Tekst en foto’s Pauline Prior

Het beheer van een begraafplaats is een kwestie van keuze’s maken, aldus Douwe Feenstra, adjunct-directeur van hoveniersbedrijf Drielanden. Dat geldt ook voor het groenonderhoud. Grofweg zijn hierbij twee methoden te onderscheiden: grondig of zo min mogelijk. In Bussum wordt beide methoden toegepast. Op de oude begraafplaats is het groenbeheer al negen jaar ecologisch, eenvoudig gezegd: de natuur gaat haar eigen gang. Op de nieuwe begraafplaats vindt ‘normaal’ intensief groenbeheer plaats, door de gemeente uitbesteed aan Drielanden. De Begraafplaats sprak Douwe Feenstra en met de beheerder van beide begraafplaatsen Ben Schreur.