De Begraafplaats

September 1999

Netjes of goedkoop? Het groen op de begraafplaats

© Tekst en foto’s Pauline Prior

Het beheer van een begraafplaats is een kwestie van keuze’s maken, aldus Douwe Feenstra, adjunct-directeur van hoveniersbedrijf Drielanden. Dat geldt ook voor het groenonderhoud. Grofweg zijn hierbij twee methoden te onderscheiden: grondig of zo min mogelijk. In Bussum wordt beide methoden toegepast. Op de oude begraafplaats is het groenbeheer al negen jaar ecologisch, eenvoudig gezegd: de natuur gaat haar eigen gang. Op de nieuwe begraafplaats vindt ‘normaal’ intensief groenbeheer plaats, door de gemeente uitbesteed aan Drielanden. De Begraafplaats sprak Douwe Feenstra en met de beheerder van beide begraafplaatsen Ben Schreur.

Terug naar de grafheuvel

© Anja Krabben

De grafheuvel: een oplossing voor ruimtetekort op begraafplaatsen en een goede publiekstrekker, als populair alternatief voor begraven en cremeren. Dat meent Anton Vervaart, uitvaartondernemer in Vianen en bedenker van de kant-en-klare grafheuvel die het bedrijf Remion als eerste in Nederland op de markt brengt. Het publiek wil wel - "veel mensen zijn bang in de blubber te liggen" - nu nog de begraafplaatsen overtuigen.

Bekijk het volledige artikel

Opleidingen voor begraafplaatsmedewerkers

© Nicolien Reith

Van ‘Uitvoerder begraafplaatsen en crematoria’, ‘Managen begraafplaatsen’en ‘Arbozorg op begraafplaatsen’ tot ‘Omgaan met bezoekers en collega’s’ en ‘Sterven, rouw en emoties’. Van praktische zaken tot emoties. Er zijn legio cursussen voor beheerders en medewerkers van begraafplaatsen. De Begraafplaats inventariseert het aanbod.

De begraafplaats als natuurgebied

© Thijs Caspers en Cees van Raak

De gemeentelijke begraafplaatsen van Alkmaar en Maastricht, begraafplaats Soestbergen in Utrecht, Kranenburg in Zwolle, Zorgvlied in Amstelveen en de N.H. Bieberg bij Breda hebben gemeen dat ze rijkelijk bedeeld zijn met natuur. Het laatst ontdekte type natuurgebied is de begraafplaats. In Nederland was tot voor kort weinig belangstelling voor de landschappelijke en natuurlijke waarden van dodenakkers. En toch liggen hier, in de schaduw van meer spectaculaire en aansprekende natuurgebieden, onvermoede kansen voor plant en dier.

De Gedenkteken Specialist wil dialoog

© Anja Krabben

Wie bepaalt nu eigenlijk hoe een graf eruit mag komen te zien? De klant, de beheerder of de steenhouwer? Of alle drie samen? Volgens De Gedenkteken Specialist zijn de regels en voorschriften die begraafplaatsen hanteren ten aanzien van grafbedekking vaak te streng en niet op deze tijd afgestemd. Directeur Han Hondebrink pleit voor meer overleg tussen steenhouwers en begraafplaatsbeheerders.

Bekijk het volledige artikel

Een begrafenis is nooit mooi

© Pauline Prior

"Langere tijd dagelijks met de dood omgaan geeft een psychische belasting," meent Henk Klukkert, beheerder van de Oude en Nieuwe Algemene Begraafplaats in Huizen. Maar ondanks dat heeft hij 'prima werk', vindt hij. Zijn dagelijkse werk bestaat uit het bijhouden van de administratie en leiding geven aan vier medewerkers. Verder werkt hij mee aan het onderhoud van het vele groen en als het nodig is, is hij ook voorloper en grafdelver. "Minder leuk zijn de opgravingen, die doe ik niet graag."

Bekijk het volledige artikel

Het Huis des Levens kent alleen overlevenden

© Pauline Prior

Nederland telt in totaal 230 joodse begraafplaatsen. De meeste zijn niet meer in gebruik maar worden wel intact gehouden, omdat de joodse wet het ruimen verbiedt. De meeste begraafplatsen zijn eigendom van liberale en Hoogduitse gemeenten. (Hoogduitse of asjekenazische joden zijn afkomstig uit Oost Europa.)

Bekijk het volledige artikel

De herziene inspectie-richtlijn komt er toch

© Jan van Dennenburg

Eind juli jongstleden werd bekend dat de Inspectie voor de Milieuhygiëne van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vasthoudt aan het uitbrengen van de herziene Inspectie-richtlijn lijkbezorging, zonder verder nog met 'het veld' te willen overleggen.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Anja Krabben vertelt in haar column over miskleunen aan het graf. In zijn Vraagbaak behandelt mr. W.G.H.M van der Putten boomwortels, mag je achterstevoren het graf in? en een los deksel. Verder informatie over nieuwe producten en diensten en uiteraard veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.