Nieuw milieubeleid als voorbeeldfunctie

Eind juni liet de gemeente Nieuwegein trots per persbericht weten dat begraafplaats Noorderveld als een van de weinige begraafplaatsen in ons land voor het eerst het ISO Milieuzorg certificaat heeft behaald. Wat houdt dit in?

Nieuw milieubeleid als voorbeeldfunctie

© Pauline Prior

Eind juni liet de gemeente Nieuwegein trots per persbericht weten dat begraafplaats Noorderveld als een van de weinige begraafplaatsen in ons land voor het eerst het ISO Milieuzorg certificaat heeft behaald. Wat houdt dit in?

Het gaat het om het Milieucertificaat ISO 14001:2004 (oftewel Nen ISO 14001, wat stamt uit 2004). Kort gezegd voldoet begraafplaats Noorderveld door het behalen van dit certificaat aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en streeft naar continue verbetering van de milieuprestatie.
De eisen qua duurzaamheid en milieu worden via de regelgeving van de EU-gemeenschap hoe langer hoe stringenter. Het milieu vraagt om actie om de vervuiling te stoppen en vooral om dit op langere termijn door te voeren en vol te houden. Het verkrijgen en houden van een certificaat kan dit proces op gang brengen.

De totale tekst met eisen en normen bestaat uit 30 A-4 pagina’s (de pdf ervan is hier te vinden). Voor de begraafplaats gaat het vooral om de verwerking van afval, het opslaan van chemicaliën en de besparing op elektriciteit, water en papier. Marcel Fonville, beheerder van de begraafplaats: “Wij houden ons aan de volgende milieuafspraken: het groenafval van bomen et cetera wordt gescheiden en wordt aangeboden aan een composteerder. Chemicaliën staan op een lekvrije bodem en worden afgevoerd in een KCA-box. De machines en brandblussers worden elk jaar onderhouden; hiervan worden, ter controle, de bonnen bewaard. De grotere machines hebben in de garage een lekbak eronder. In geval van lekken wordt de vloeistof geabsorbeerd met vloeistofvretende korrels. Jerrycans met diesel, benzine en aspen kunnen geen 25 liter meer bevatten maar 5 liter, waardoor de kans op morsen wordt verkleind. Opslag hiervan is beperkt vanwege het brandgevaar. Het licht in de wc’s draai ik uit en de kachel wordt laag gezet als we niet op kantoor zijn. Papier gebruik ik dubbelzijdig en wordt apart ingezameld; het is te weinig om een bedrijf voor te laten komen, dus dat gaat naar de gemeente. Het gebruik van elektriciteit, gas en water houd ik bij. En de waterleidingen laat ik eens per maand lopen om legionella-gevaar tegen te gaan.”
Het hebben en behouden van het certificaat houdt ook in dat er om het half jaar een ‘audit’ plaatsvindt om te zien of de medewerkers zich houden aan de afspraken, dit gebeurt door de milieudienst van de gemeente. “Dit en nog meer wordt eens per jaar gecontroleerd door milieu-inspecteur Henk Rompelman.”

Hopelijk heeft dit nieuwe milieubeleid van de begraafplaats ook een voorbeeldfunctie naar de burgers toe. “We hebben hier drie containers afval per week. Het zou mooi zijn als de bezoekers groen en grijs afval zouden willen scheiden, maar het is heel moeilijk om hen hiertoe te bewegen. Daarom dat al het afval in de prullenbakken nu nog onder de kop ‘grijs’ valt. Het is daardoor duur afval: hoe meer gescheiden, hoe goedkoper het wordt en dit zal kunnen worden doorgevoerd in de begraafkosten. Wie weet kan ik de bezoekers van het belang van scheiden van afval overtuigen en verandert de mentaliteit in de toekomst. Maar het opvoeden van publiek kost altijd tijd.”