Nieuwe LOB-voorzitter Henry Keizer

De LOB heeft een nieuwe voorzitter. Op de afgelopen Algemene ledenvergadering van half april 2012, werd Henry Keizer voorgedragen door het bestuur. De leden stemden hiermee in.

Nieuwe LOB-voorzitter Henry Keizer

© Anja Krabben

De LOB heeft een nieuwe voorzitter. Op de afgelopen Algemene ledenvergadering van half april 2012, werd Henry Keizer voorgedragen door het bestuur. De leden stemden hiermee in.

Een enkel lid liet weten moeite te hebben met de bestuursvoorzitter van ‘de Facultatieve Groep’ als voorzitter van de LOB. Maar het is lang geleden dat ‘de Facultatieve Groep’ nog Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie heette, opgericht eind 19e eeuw om cremeren mogelijk te maken. Nu staat ‘facultatief’ wat Henry Keizer betreft voor de vrije keuze op het gebied van de lijkbezorging. Keizer tijdens de Alv: “Of dit nu begraven of cremeren is, het gaat om de vrije keuze.”

 

Hij liet verder weten de LOB de laatste jaren ‘met genoegen’ gevolgd te hebben. “De diversiteit aan begraafplaatsen maakt de LOB zo interessant. Diversiteit op alle vlakken: groot, klein, gemeentelijk, particulier, beroepskrachten, vrijwilligers. Maar voor alle begraafplaatsen geldt: kwaliteit is de echte sleutel tot succes. Kwaliteit kun je niet los zien van het imago van begraafplaatsen. Het is niet belangrijk hoe groot je bent, hoeveel graven je hebt of hoeveel plechtigheden; wat belangrijk is, is de kwaliteit van de dienstverlening. En er is al heel veel expertise. De leden zijn het belangrijkste promotiemiddel. Openheid en voorlichting aan het publiek zijn belangrijke promotiemiddelen.”

 

Enkele dagen na zijn verkiezing stelden we enkele vragen aan Henry Keizer via de mail.

 

Was u verrast toen het LOB-bestuur u vroeg voor het voorzitterschap?

“Ik wist natuurlijk dat de LOB al enige tijd op zoek was naar een nieuwe voorzitter. Het combineren van de taak van voorzitter en penningmeester door Franc Korsten was een enorme opgaaf. Laat ik hier trouwens direct zeggen dat ik groot respect heb voor de manier waarop Franc Korsten dat zo lang heeft gedaan. Toen de vraag aan mij werd gesteld was ik wel een beetje verbaasd, maar vooral ook vereerd.”

 

Heeft u er lang over nagedacht voordat u ‘ja’ zei?

“Ik heb allereerst met een paar mensen gesproken over de vraag of het verstandig was. Daarbij spelen mijn directe medewerkers een belangrijke rol. Kon ik er voldoende tijd voor vrij maken? Als je iets maar half kunt doen, dan kun je het beter niet doen. Dan overleg ik dit soort besluiten uiteraard met het ‘thuisfront’. Zonder de steun van thuis kun je er geen succes van maken. Al met al heeft dat niet zo lang geduurd en kon ik aan de vertrouwenscommissie melden dat mijn antwoord volmondig ‘ja’ was.”

 

Waarom heeft u ‘ja’ gezegd tegen deze onbezoldigde functie?

“De LOB is een belangrijke organisatie binnen de uitvaartbranche. Begraafplaatsen staan voor indrukwekkende uitdagingen. Er zijn vragen te beantwoorden die voor de toekomst een bepalende rol zullen spelen over de positie van begraafplaatsen en het begraven in Nederland. De kwaliteit van de dienstverlening, financiële overwegingen en de grote diversiteit in het aanbod staan daarbij volgens mij centraal. Als ik bij het zinvol beantwoorden van die vragen een rol kan spelen, dan draag ik graag mijn steentje bij.”

 

Wat zegt u als mensen zeggen dat het lijkt alsof u nu tegenstrijdige belangen behartigt, aangezien u ook in het bestuur van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) zit?

“Er zijn altijd, veelal teleurgestelde, doemdenkers die met genoegen denken in complottheorieën; die mensen overtuig je nooit van je goede bedoelingen. De LOB en de LVC zijn actief op hetzelfde werkterrein. Ze werken samen met dezelfde uitvaartondernemers, vallen onder dezelfde wet en zijn niet zelden eigendom van de dezelfde organisaties. Binnen ‘de Facultatieve Groep’ vallen twee van de mooiste begraafplaatsen van Nederland: Westerveld en Moscowa. We zijn al heel lang lid van de LOB en hebben al eerder bestuursleden aan de LOB geleverd. Trouwens, in de afgelopen jaren zijn de banden tussen LOB en LVC sterk aangehaald. Begraafplaatsen en crematoria kunnen op veel gebieden goed samenwerken, zoals bij de belangenbehartiging richting de overheid en de voorlichting aan het publiek. Natuurlijk zijn er ook verschillen, maar uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal de best mogelijke kwaliteit leveren aan families die in de moeilijkste omstandigheden van hun leven verkeren. Daar draait het uiteindelijk om.”

 

Wat wilt u bereiken tijdens uw voorzitterschap?

“Ik wil proberen om al de kennis die binnen de LOB-leden aanwezig is te bundelen en optimaal beschikbaar te maken voor alle leden. Bovendien hoop ik dat de LOB, nog meer dan nu, wordt gezien als de kundige en gezaghebbende gesprekspartner voor de overheid en de media. De LOB beschikt over een fantastisch bedrijfsbureau met zeer kundige consulenten. De voorzitter hoef het dus niet alleen allemaal te verzinnen. Met die ondersteuning ben ik heel blij.”

 

Wat is uw kracht als voorzitter?

“Die vraag moeten anderen maar beantwoorden. Laten we de rol van de voorzitter ook niet overschatten. Een goede voorzitter is als een coach van een voetbalteam. Je moet het beste eruit halen dat er in zit, maar zonder de inzet van de spelers win je geen bekers.”