Omarmen

Hoe kunnen begraafplaatsen zich staande houden in het blijvende ‘crematiegeweld’ en de overal opduikende natuurbegraafplaatsen? Een pasklaar antwoord is er niet, maar begraafplaatsen hebben een ongekende meerwaarde op velerlei gebied. Het is tijd om onze begraafplaatsen te (laten) omarmen.

Omarmen

© Leon Bok en René ten Dam