Onenigheid aan het graf

Ruzies aan het graf, tussen nabestaande onderling. Of onenigheid rond het graf tussen u, als beheerder of eigenaar van de begraafplaats, en nabestaanden. Hoe gaat u daar mee om. Of beter: hoe voorkomt u dat?

Onenigheid aan het graf

© mr. Willem van der Putten